Vissa av Trafiksäkerhetsverkets avgifter sänks

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2011 13.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.15
Nyhet

Trafiksäkerhetsverkets nya avgiftstabell träder i kraft vid ingången av 2012. Vissa av de serviceavgifter som Trafiksäkerhetsverket tar ut har setts över. Exempelvis avgiften för körkort sjunker från nuvarande 15 euro till 13,50 euro.

Största delen av intäkterna från Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) avgiftsbelagda verksamhet består av de avgifter som tas ut för servicen. Prissänkningarna enligt den nya avgiftstabellen utgör sammanlagt 1 400 000 euro, och de hänför sig i huvudsak till avgifterna inom luftfartens och vägtrafiken.

Statsrådets finansutskott förordade kommunikationsministeriet förslag till förordning som gäller Trafiksäkerhetsverkets offentligrättsliga prestationer och avgiftsgrunderna för dem samt övriga avgifter den 8 december 2011. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till utgången av 2012.