Liikenteen ja viestinnän julkinen tieto koko yhteiskunnan käyttöön

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2013 16.07 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.33
Uutinen

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto -työryhmä esittää loppuraportissaan tiekarttaa ja yhteisiä toimintatapoja julkisten tietoaineistojen avaamiselle. Tavoite on, että avoimesta tiedosta tulee osa hallinnonalan perustoimintoja. Tiedon helppo saatavuus luo uutta palveluliiketoimintaa ja tehostaa hallintoa.

Julkisten tietoaineistojen avaaminen ulkopuolisten uudelleenkäyttöön on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Hanke perustuu hallituksen maaliskuussa 2011 tekemään periaatepäätökseen, jonka mukaisesti julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön.

- Tiedon avaaminen luo uusia toimintamahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille, mutta siitä hyötyy myös hallinto. Tärkeää on myös se, että tiedon aktiivinen tarjoaminen yleiseen käyttöön lisää yhteiskunnan toiminnan läpinäkyvyyttä, asunto- ja viestintäministeri Kiuru toteaa.

Työryhmän työn lopputuloksena syntyi tiekartta, joka on listaus ja aikataulu tietoaineistojen avaamiselle. Työryhmä myös määritteli tietovarantojen laajempaa käyttöä tukevia yhteisiä käytänteitä, jotta tiedon hyödyntäminen erilaisissa yhteyksissä olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa.

Tärkeimmiksi avattaviksi tietoaineistoiksi työryhmä arvioi reaaliaikaisen liikennetiedon ja säähavainnot, sillä tälle tiedolle on jo olemassa kysyntää.