Offentlig information tillgänglig för hela samhället

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2013 16.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.33
Nyhet

Arbetsgruppen för öppen information i trafik och kommunikation föreslår i sin slutrapport en färdplan och gemensamt förfarande för att öppna offentligt datamaterial. Målet är att den öppna informationen blir en av förvaltningens basverksamheter. Lättillgänglig information skapar ny serviceföretagsamhet och effektiviserar förvaltningen.

Öppnandet av offentliga datamaterial för utomstående för vidareutnyttjande är ett av regeringsprogrammets spetsprojekt. Projektet bygger på statsrådets principbeslut från mars 2011 enligt vilket datalager som produceras med offentliga medel ska göras tillgängliga för medborgare och företag.

- Öppnandet av data skapar nya verksamhetsmöjligheter för företag och samfund, men också förvaltningen drar nytta av det. Det är också viktigt att då information erbjuds aktivt för allmänt bruk ökar transparensen i samhällets verksamhet, konstaterar bostads- och kommunikationsminister Kiuru.

Som ett slutresultat av arbetet kom man fram till en färdplan som är en förteckning och tidtabell för öppnandet av datamaterialen. Arbetsgruppen definierade också gemensam praxis som stöder en mera omfattande användning av datalagren så att utnyttjandet av informationen i olika sammanhang är så lätt och smidigt som möjligt.

Arbetsgruppen bedömde att de viktigaste datamaterialen som ska öppnas är trafikinformation i realtid och väderobservationer, eftersom det redan finns efterfrågan på dem.