Liikennealan kestävän kasvun ohjelma edistämään innovaatioita ja kansainvälistymistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2021 9.30 | Julkaistu suomeksi 30.6.2021 klo 11.25
Tiedote
Raitiovaunun koeajo Tampereella (Kuva: Ira Niva / Shutterstock)
Raitiovaunun koeajo Tampereella (Kuva: Ira Niva / Shutterstock)

Työ- ja elinkeinoministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat julkaisseet 30. kesäkuuta 2021 Liikennealan kestävän kasvun ohjelman ja siihen sisältyvän Liikennealan pelikirjan.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023 on päivitys Liikennealan kansalliselle kasvuohjelmalle. Nyt laadittu kestävän kasvun ohjelma edistää liikenteen toimialan kestäviin ratkaisuihin perustuvaa yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kasvua. Ohjelmaa valmistelleessa ohjausryhmässä on ollut mukana edustajia eri ministeriöistä, kaupungeista, virastoista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä.

Ohjelman tavoitteena on toimialan investointien ja kansainvälisen kasvun edistäminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävillä ratkaisuilla. Ohjelman kaikilla toimenpiteillä pyritään edistämään sellaisen osaamisen ja ratkaisujen kehittämistä yrityksissä, joilla kyetään ratkomaan ilmastonmuutoksen, luontokadon ja kaupungistumisen aiheuttamia haasteita Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Liikennealan kestävän kasvun ohjelma kannustaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena on synnyttää Suomeen liikennealan kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä ja 10 000 työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Kasvuohjelmaan sisältyvä Liikennealan pelikirja on toimialan yhteinen tahdonilmaus alan aktiivisesta ja vastuullisesta kehittämisestä sekä systemaattisesta uudistamisesta vientivetoiseksi kasvualaksi. Pelikirja auttaa hahmottamaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden rooleja liikenteen markkinoilla. Pelikirja kuvaa toimintatapoja, joilla voidaan edistää alan houkuttelevuutta ja kestävää kasvua sekä parhaita käytäntöjä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Mitä seuraavaksi?

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman toimeenpanon seurantaa varten on asetettu ohjausryhmä, jossa on edustajia valtiolta, kaupungeista, yrityksistä ja tutkimussektorilta. Ohjausryhmä seuraa ohjelmassa kuvattujen toimenpiteiden edistymistä ja päättää mahdollisista uusista, täydentävistä toimenpiteistä.

Lisätietoja

Sampsa Nissinen, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö puh. 0295047189

Emil Asp, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö puh. 0295342498