Lentoliikenteen päästökauppa patistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2009 13.34
Tiedote

Uudella lailla otetaan Suomessa käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentoliikenteen päästökauppajärjestelmästä. Tavoitteena on vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

Lain on tarkoitus tulla Suomessa voimaan 1. helmikuuta 2010. Sen mukainen ensimmäinen päästökauppakausi alkaisi 1. tammikuuta 2012.

Päästökauppadirektiivi koskee kaikkia EU:n lentoasemilta lähteviä ja saapuvia lentoja, ellei niitä ole erikseen rajattu säännöksen ulkopuolelle. Suomen vastuulla on hallinnoida 25 lentoyhtiön päästöoikeuksien jakamista.

Lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin. Liikenteen päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan maksutta EU-tasolla tehtävän vertailun perusteella ilma-alusten käyttäjille, pääasiassa lentoyhtiöille. Maksuttomien päästöoikeuksien jako tapahtuu ilma-aluksen tonnikilometrien perusteella.
Loput 15 prosenttia lentoliikenteen päästöoikeuksista huutokaupataan.

Lain avulla ohjataan lentoyhtiöitä tehostamaan toimintaansa ja vähentämään päästöjä. Maksuttomasti jaettavaa prosenttiosuutta on tarkoitus alentaa tulevina vuosina. Lisäksi lentoyhtiöiden on vuosittain palautettava edellisen vuoden päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien palauttamatta jättämisestä määrätään ylitysmaksu.

Lentoliikenteen päästökauppa on puoliavoin järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että lentoyhtiöt voivat ostaa päästöoikeuksia muilta päästökaupan piiriin kuuluvilta toimijoilta, kuten energia- ja teollisuuslaitoksilta, mutta muut toimialat eivät ainakaan alkuvaiheessa voisi käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia. Kasvavana toimialana lentoliikenteestä tuskin jää päästöoikeuksia muille jaettavaksi.

Päästökaupan viranomaistehtäviä Suomessa hoitavat Liikenteen turvallisuusvirasto ja Energiamarkkinavirasto. Vuoden 2010 alussa aloittava Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa muun muassa jaettavien päästöoikeuksien jakamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Energiamarkkinavirasto puolestaan vastaa päästökauppaoikeuksien kirjaamisesta ja hallinnoinnista sekä huutokauppatulojen tulouttamisesta valtiolle.

Euroopan komission mukaan lentoliikenteen päästökaupalla olisi mahdollista vähentää EU:n lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 183 miljoonaa tonnia.

Hallitus päätti lentoliikenteen päästökauppaa koskevan lain sisällöstä 15. lokakuuta.

Lisätietoja

hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, p. (09) 160 28483, 040 763 1479
ylitarkastaja Risto Saari, p. (09) 160 28311, 040 829 8132