Utsläppshandeln i flygtrafiken driver på en minskning av koldioxidutsläppen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2009 13.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Med en ny lag tar Finland i bruk Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för utsläppshandel i flygtrafiken. Målet är att minska koldioxidutsläppen från flygtrafiken på ett kostnadseffektivt sätt.

Avsikten är att lagen träder i kraft i Finland den 1 februari 2010. Enligt den inleds den första perioden för utsläppshandel den 1 januari 2012.

Direktivet om utsläppshandel gäller alla flygningar som avgår från och ankommer till flygplatserna i EU, såvida de inte skilt har avgränsats från bestämmelsen. Det är på Finlands ansvar att administrera fördelningen av utsläppsrätterna till 25 flygbolag.

Utsläppshandeln i flygtrafiken baserar sig på utsläppsrätter som är utbytbara. Av utsläppsrätterna för flygtrafiken fördelas 85 procent avgiftsfritt på basen av en jämförelse som görs på EU-nivå till dem som använder luftfarkosterna, i huvudsak flygbolagen. Fördelningen av de avgiftsfria utsläppsrätterna görs på basen av luftfarkosternas tonkilometrar. De resterande 15 procenten av flygtrafikens utsläppsrätter auktioneras ut.

Med hjälp av lagen styrs flygbolagen att effektivera sin verksamhet och minska utsläppen. Avsikten är att man under kommande år sänker den procentandel som fördelas gratis.

Utsläppshandeln i flygtrafiken är ett halvöppet system. Det innebär att flygbolagen kan köpa utsläppsrätter av andra aktörer inom utsläppshandeln, så som energi- och industrianläggningar, men inom andra branscher kan man åtminstone inte till en början bruka utsläppsrätter från flygtrafiken. Eftersom flygtrafiken är en växande bransch blir det knappast utsläppsrätter över att fördela åt andra.

Utsläppshandelns myndighetsuppgifter sköts i Finland av Trafiksäkerhetsverket och Energimarknadsverket. Trafiksäkerhetsverket, som inleder sin verksamhet i början av 2010, svarar bland annat för fördelningen av de utsläppsrätter som delas ut, för uppföljningen och rapporteringen. Energimarknadsverket svarar för sin del för registreringen och administrationen av utsläppsrätterna samt för intäktsföringen av inkomsterna från auktionen till staten.

Enligt Europeiska kommissionen är det med hjälp av utsläppshandel i flygtrafiken möjligt att minska koldioxidutsläppen från EU:s flygtrafik med så mycket som 183 miljoner ton.

Regeringen beslutade den 15 oktober om innehållet i lagen om utsläppshandel i flygtrafiken.

Ytterligare information
regeringsrådet Kaisa-Leena Välipirtti, tfn (09) 160 28483, 040 763 1479
överinspektör Risto Saari, tfn (09) 160 28311, 040 829 8132