Lausuntokierros merenkulkijoiden pätevyyskirjoja koskevista sopimusmuutoksista alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.2024 12.04
Tiedote
Näkymä jäänmurtaja Polarikselta merelle.
Näkymä jäänmurtaja Polarikselta merelle. (Kuva: Mikko Törmänen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean hyväksymien yleissopimuksen muutosten kansallisesta hyväksymisestä. Muutokset koskettavat STCW-yleissopimusta, jossa sovitaan merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta. Lausuntoja voi antaa 19.4.2024 asti.

IMO:n meriturvallisuuskomitea (MSC) antoi 107. istunnossaan kesäkuussa 2023 kaksi päätöslauselmaa, joilla tehdään muutoksia STCW-yleissopimukseen ja siihen liittyvään STCW-säännöstöön. Yleissopimuksessa määrätään merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta. Päätöslauselmat mahdollistavat merenkulkijoiden sähköisten pätevyysasiakirjojen käyttöönottamisen.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 19.4.2024 asti. Lausuntoja voi antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen sopimusmuutokset on tarkoitus esittää valtioneuvoston hyväksyttäviksi.

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Väinö Pitkänen, [email protected], p. 0295 342 127