Remissbehandling av ändringar av konventionen om normer för sjöfolks certifiering inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2024 12.04 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 12.13
Pressmeddelande
Näkymä jäänmurtaja Polarikselta merelle.
Bild: Mikko Törmänen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om det nationella godkännandet av ändringar i en konvention som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s sjösäkerhetskommitté. Ändringarna gäller den internationella konvention som fastställer sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW). Utlåtanden kan lämnas fram till den 19 april 2024.

IMO:s sjösäkerhetskommitté (MSC) antog vid sin 107:e session i juni 2023 två resolutioner om ändringar av STCW-konventionen och tillhörande STCW-kod. I konventionen föreskrivs om sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning. Resolutionerna ska göra det möjligt att införa elektroniska behörighetsbrev för sjöfolk. 

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 19 april 2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på www.utlåtande.fi . Efter remissbehandlingen är avsikten att konventionsändringarna ska överlämnas till statsrådet för godkännande.

Mer information: 

Väinö Pitkänen, överinspektör, [email protected], tfn 0295 342 127