Laajakaistan yleispalveluun lisää vauhtia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2015 13.05 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 17.22
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää laajakaistan yleispalvelunopeuden tuplaamista eli nostoa 2Mbit/s marraskuun alusta 2015 lähtien. Pitkän aikavälin tavoite on nostaa nopeus 10 megaan vuoteen 2021 mennessä. Nopeuden noston väliarviointi tapahtuisi vuonna 2017. Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru pyysi lokakuussa 2014 Viestintävirastoa selvittämään yleispalvelun markkinatilannetta ja kansalaisilla käytössä olevia nopeuksia. Tarkoitus oli saada tieto, vastaako nykyinen 1 Mbit/s yleispalvelunopeus kansalaisten tarpeita. Selvityksen perusteella ilmeni, että yleisesti käytössä olevat verkon yhteysnopeudet ovat nousseet teknisen kehityksen, käyttöön otettujen uusien taajuusalueiden ja langattomien yhteyksien myötä. - Kohtuuhintainen ja riittävän nopea verkkoyhteys on jokaisen suomalaisen perusoikeus ja selvityksen perusteella voi todeta, että yleispalvelunopeuden kunnianhimoiselle nostolle on selkeä tilaus, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru sanoo.

Yleispalvelunopeuden nostossa kiinnitettäisiin huomio myös sen laatuun. Nopeuden tasaisuus varmistettaisiin määrittelemällä vähimmäisnopeus vuorokauden ja neljän tunnin seurantajaksoilla.

- Nopeuden nostolla vastaisimme arkipäiväisten sähköisten palvelujen käyttövaatimuksiin ja pohjustaisimme tulevaisuuden palvelujen leviämistä. Kahden megan nopeudella internetin peruspalvelujen, kuten verkkopankin tai nettilehden käyttö, on jo sujuvaa, ministeri Kiuru kuvailee.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt laajakaistan yleispalvelun nopeuden nostoa koskevan asetuksen lausunnoille. Lausuntojen määräaika on 1. huhtikuuta 2015 mennessä.

Teleyritysten yleispalveluvelvoitteet tulivat voimaan heinäkuussa 2010. Tuolloin laajakaistayhteys liitettiin kuuluvaksi perusviestintäpalveluihin samalla tavalla kuin puhelinpalvelu tai posti.

Tietoyhteiskuntakaaren mukaan alueelle nimetään yleispalveluyritys, jos kohtuuhintaista ja laadukasta laajakaistatarjontaa ei voida muulla tavoin taata. Yleispalveluyritykseksi nimetyn teleyrityksen on pystyttävä tarjoamaan jokaiseen vakinaiseen asuntoon ja yrityksen pysyvään toimipaikkaan kohtuuhintainen ja laadukas, vähintään yhden megan yhteys.

Lisätietoja

erityisavustaja Antton Rönnholm, p. 0295 34 2676
yksikön johtaja Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391