Laajakaistalla kohti esineiden internetiä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2016 8.45
Tiedote

Esineiden internet edellyttää viestintäverkoilta yhä suurempaa kapasiteettia ja saatavuutta, kun laitteet ovat jatkuvasti yhteydessä verkkoon ja toisiinsa.

Jotta hallitusohjelman kirjaus esineiden internetistä voitaisiin toteuttaa, on liikenne- ja viestintäministeriö julkaissut toimeenpano-ohjelman huippunopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien edistämiseksi.

Ohjelmalla halutaan edistää kiinteitä ja langattomia yhteyksiä rinnakkain ja tasapainoisesti. Lisäksi halutaan helpottaa kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista ja vauhdittaa yhteyksien markkinaehtoista tarjontaa.

- Markkinaehtoisen kysynnän ja tarjonnan vauhdittaminen kilpailua häiritsemättä on ollut lähtökohtana toimeenpano-ohjelmaa laadittaessa. Toivonkin, että yksityinen sektori panostaa aktiivisesti ja etupainotteisesti kiinteiden yhteyksien rakentamiseen, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Infrastruktuurin rakentamista helpotetaan

Kuituverkkojen rakentamisen lupaprosessien keventämiseksi selvitetään, voitaisiinko rakennustöissä siirtyä nykyistä laajemmin ilmoitusmenettelyyn. Toimijoiden halukkuutta yhteisrakentamiseen ja yhteiskäyttöön lisätään yhtenäistämällä yhteistoiminnan lupaprosesseja ja kehittämällä Viestintäviraston tietopisteestä yhteisrakentamiseen aidosti kannustava palvelu.

Toimeenpano-ohjelmassa huomioidaan myös langattomalle laajakaistalle varattujen taajuuksien kasvava tarve. Mediasisältöjen siirtyminen laajakaistaverkkoihin ja 5G-teknologian käyttöönotto lisäävät taajuuksien tarvetta merkittävästi.

Haja-asutusalueiden kuituverkkojen rakentamista on tuettu vuodesta 2010 lähtien. Uusia tukihakemuksia vastaanotetaan vuoden 2017 loppuun saakka.

Toimeenpano-ohjelmalla tuetaan hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta ja se on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja toimialan edustajia kuunnellen. Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa yhdessä sidosryhmien kanssa toimeenpano-ohjelman toteutumista.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Sabina Lindström, p. 040 527 6103, [email protected]