Sakernas internet behöver bredband

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2016 8.45
Pressmeddelande

Sakernas internet kräver allt större kapacitet i kommunikationsnäten och ökad tillgänglighet till dem eftersom de olika enheterna är ständigt uppkopplade till nätet och till varandra.

För att genomföra målet i regeringsprogrammet om sakernas internet har kommunikationsministeriet offentliggjort ett genomförandeprogram som främjar supersnabba och funktionssäkra förbindelser.

Avsikten är att genom programmet parallellt och balanserat främja fasta och trådlösa förbindelser. Dessutom är målet att underlätta byggandet av fasta bredbandsnät och påskynda det marknadsmässiga utbudet av förbindelser.

- Genomförandeprogrammet utarbetades med sikte på att påskynda efterfrågan och utbud i marknadsmässigt hänseende utan att störa konkurrensen. Jag önskar att den privata sektorn satsar aktivt och med framförhållning på att bygga fasta förbindelser, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Det blir lättare att bygga infrastruktur

För att förenkla tillståndsprocesserna för utbyggnaden av fibernät utreds möjligheterna att i större utsträckning övergå till ett anmälningsförfarande för byggarbetet. Aktörernas vilja till sambyggnad och samutnyttjande utökas genom förenhetliga tillståndsprocesser för samarbete. Dessutom utvecklas Kommunikationsverkets informationspunkt till en tjänst som verkligen sporrar till sambyggnad.

Inom genomförandeprogrammet beaktas även det växande behovet av frekvensband reserverade för det trådlösa bredbandet. Överföringen av medieinnehåll via bredbandsnät och införandet av 5G-teknik ökar avsevärt behovet av frekvensband.

Utbyggnaden av fibernät i glesbygden har fått statligt stöd sedan 2010. Nya stödansökningar tas emot till utgången av 2017.

Regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet stöds med genomförandeprogrammet, som har utarbetats i samarbete med intressentgrupper så att företrädare för branschen blivit hörda. Kommunikationsministeriet följer tillsammans med intressentgrupperna upp hur genomförandeprogrammet omsätts i praktiken.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, trafikråd, tfn 040 527 6103, [email protected]