Kyberturvallisuuskeskuksesta Suomen kyberturvallisuuden EU-koordinaatiokeskus

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2021 13.50 | Julkaistu suomeksi 17.5.2021 klo 15.43
Tiedote
Maapallo, digitalsaatio, data, yhteydet (Kuva: Shutterstock)
Maapallo, digitalsaatio, data, yhteydet (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa valmistelut Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämiseksi kansalliseksi kyberturvallisuuden koordinaatiokeskukseksi. Uusi rooli vahvistaisi Kyberturvallisuuskeskuksen mahdollisuuksia tukea suomalaista tietoturva-alaa.

Kyberturvallisuuden koordinaatiokeskuksen nimeämisen taustalla on Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta ja kansallisten koordinaatiokeskusten verkoston perustamisesta annettava asetus, joka on tarkoitus antaa vielä tämän vuoden aikana.

Kansallisen koordinaatiokeskuksen on tarkoitus toimia Suomen yhteys-, koordinaatio- ja tukipisteenä koordinaatiokeskusten verkostossa. Lisäksi sen tehtävänä on koota sidosryhmistään yhteisö, joka toimii osana EU:n laajuista kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä. Yhteisön perustaminen syventää kytköksiä tutkimusmaailmaan sekä tiivistää julkishallinnon ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä.

Uudet tehtävät vahvistaisivat Kyberturvallisuuskeskuksen roolia suomalaisen kyberturvallisuuteen perustuvan elinkeinotoiminnan tukemisessa. Kyberturvallisuuskeskus tukisi uusien yritysten syntymistä ja kokonaisen tietoturvaklusterin rakentumista Suomeen.

Kyberturvallisuuskeskus hoitaa jo tällä hetkellä monia asetuksessa kansallisille koordinaatiokeskuksille säädettyjä tehtäviä. Kokonaan uusia asetukseen perustuvia tehtäviä olisi muun muassa Digitaalinen Eurooppa ja Horisontti Eurooppa -ohjelmista kyberturvallisuuteen kohdennettavan rahoituksen kanavointi.

Kyberturvallisuuskeskukselle osoitettavat uudet tehtävät edellyttävät muutoksia sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin. Koordinaatiokeskuksen rahoitus- ja resursointitarve olisi noin miljoona euroa vuosittain. EU:lta saatava rahoitus kahdelle ensimmäiselle vuodelle olisi puolet tästä summasta.

Koordinaatiokeskuksen sijoittaminen Kyberturvallisuuskeskukseen tukisi Suomen kyberturvallisuusstrategiassa 2019 asetettuja tavoitteita ja tulevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta.

Kansallisen koordinaatiokeskuksen nimeämisen tulisi olla voimassa vuoden 2021 loppupuolella.

EU:n kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus sijoitetaan Bukarestiin, Romaniaan.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Elina Immonen, p. 050 303 2686, Twitter: @ImmonenElina

ylitarkastaja Erica Karppinen, p. 050 467 1278

neuvotteleva virkamies Olli Lehtilä, p. 050 321 2806