Cybersäkerhetscentret blir EU:s nationella samordningscentrum för cybersäkerhet i Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.50 | Publicerad på svenska 17.5.2021 kl. 15.43
Pressmeddelande
Globen, digitalisering, data, kommunikation (Photo: Shutterstock)
Globen, digitalisering, data, kommunikation (Photo: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet inleder förberedelserna för att utnämna Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscentral till Finlands nationella samordningscentrum för cybersäkerhet. Den nya rollen stärker Cybersäkerhetscentralens möjligheter att stödja det finländska informationssäkerhetsområdet.

Utnämningen av ett nationellt samordningscentrum för cybersäkerhet har att göra med förordningen om inrättande av ett europeiskt centrum för kompetens inom industri, teknik och forskning inom cybersäkerhet och skapande av ett nätverk av nationella samordningscentrum. Förordningen ska antas ännu i år.

Avsikten är att det nationella samordningscentrumet ska vara Finlands kontakt-, samordnings- och stödpunkt i nätverket. Dessutom har det till uppgift att samla ihop intressentgrupper inom området till ett samfund som kan samarbeta med det europeiska kompetenssamfundet för cybersäkerhet. Bildandet av samfundet ger möjlighet att fördjupa kontakterna inom forskningsvärlden och intensifiera samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och den privata sektorn.

De nya uppgifterna stärker Cybersäkerhetscentralens roll när det gäller att stödja näringsverksamhet som baserar sig på cybersäkerhet i Finland. Cybersäkerhetscentret stöder uppkomsten av nya företag och byggandet av ett helt informationssäkerhetskluster i Finland.

Cybersäkerhetscentret sköter redan nu många av de uppgifter som enligt förordningen ska höra till de nationella samordningscentrumen. Helt nya uppgifter som baserar sig på förordningen är bland annat kanaliseringen av den finansiering ur programmen för ett digitalt Europa och Horisont Europa som är avsedd för cybersäkerhet.

De nya uppgifter som åläggs Cybersäkerhetscentralen förutsätter ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Samordningscentrumets behov av finansiering och resurser uppgår till cirka en miljon euro per år. EU:s finansiering för de första två åren kommer att utgöra hälften av detta belopp.

Placeringen av samordningscentrumet vid Cybersäkerhetscentret stöder målen i Finlands cybersäkerhetsstrategi 2019 och statsrådets kommande principbeslut om ett program för utveckling av cybersäkerheten.

Utnämningen av den nationella samordningscentralen ska träda i kraft i slutet av 2021.

EU:s centrum för kompetens inom industri, teknik och forskning inom cybersäkerhet placeras i Bukarest i Rumänien.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686, Twitter: @ImmonenElina

Erica Karppinen, överinspektör, tfn 050467 1278

Olli Lehtilä, konsultativ tjänsteman, tfn 050321 2806