Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma: Kasvua ja työllisyyttä kyberturvallisuuden lisääntyessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2021 13.45 | Julkaistu suomeksi 10.6.2021 klo 16.25
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: VNK/Laura Kotila)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: VNK/Laura Kotila)

Valtioneuvosto vahvisti 10. kesäkuuta 2021 kyberturvallisuuden kehittämisohjelman. Ohjelma on konkreettinen toimeenpanosuunnitelma, joka kehittää kyberturvallisuutta pitkällä aikavälillä ja toimialat ylittävästi. Ohjelma kattaa vuodet 2021-2030.

Kehittämisohjelman ensisijaisena tavoitteena on tuottaa kasvua ja parantaa digitaalisen yhteiskunnan kestävyyttä. Kehittämisohjelmassa on neljä teemaa: huippuluokan osaaminen, kiinteä yhteistyö, vahva kotimainen kyberturvateollisuus ja tehokkaat kansalliset kyberturvakyvykkyydet.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on tyytyväinen kehittämisohjelman sisältöön ja valmisteluun.

- Kyberturvallisuuteen liittyy uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Ja niihin tartumme kehittämisohjelmassa, joka tavoittelee paremmalla osaamisella ja yhteistyöllä menestyvää kansainvälistä liiketoimintaa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kehittämisohjelman toteuttaminen edellyttää 5,9 miljoonan euron rahoitusta vuosittain ajanjaksolle 2022-2025. Määrärahoista linjataan vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.

Kehittämisohjelman valmisteluun osallistui yli 80 eri organisaatiota. Kehittämisohjelman valmistelun yhteydessä järjestettyihin työpajoihin osallistuivat muun muassa elinkeinoelämä, kyberturvateollisuus, valtionhallinto, yliopistoja sekä eri järjestöjä.

Hyvä kyberturvallisuus on kaikkien vastuulla

Kyberturvallisuuden kokonaistilan parantamistarvetta ovat vauhdittaneet muun muassa yhteiskunnan tietoympäristöjen verkottuminen ja tiedon käsittelyyn liittyvien teknologioiden nopea kehitys sekä lisääntyneet kyberturvallisuushäiriöt. Hyvä kyberturvallisuuden taso voidaan saavuttaa vain, jos kyberturvallisuus on osa jokaisen organisaation ja yksilön toimintaa ja yhteiskuntavastuuta.

Valtioneuvoston periaatepäätös kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä kansallista kyberturvallisuutta muun muassa kansallisen koordinaation parantamiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseksi.

Kehittämisohjelman rinnalla yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantamiseen tähtää myös valtioneuvoston 10. kesäkuuta 2021 antama periaatepäätös kriittisten toimialojen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi. Periaatepäätöksen linjauksissa painotetaan viranomaisten tehokkaampaa ja järjestäytyneempää yhteistyötä sekä selvästi kohdennettuja lakisääteisiä tietoturvavaatimuksia ja velvoitteita.

Periaatepäätöksellä kriittisten toimialojen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi varmistetaan riittävän korkea tietoturvallisuuden taso kriittisillä toimialoilla, kun taas kyberturvallisuuden kehittämisohjelma tarkastelee laajemmin koko yhteiskuntaa ja tähtää vaikuttavuuteen pidemmällä aikavälillä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Tino Aalto, p. 050 436 9188

kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, p. 040 565 9060, Twitter: @rauli_paananen

osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaaran kautta, p. 0400 816 187, [email protected]