Programmet för utveckling av cybersäkerhet: Tillväxt och sysselsättning i takt med att cybersäkerheten ökar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2021 13.45 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 16.25
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Stadsrådet/Laura Kotila)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Stadsrådet/Laura Kotila)

Statsrådet fastställde den 10 juni 2021 ett program för utveckling av cybersäkerheten. Programmet är en konkret verkställighetsplan som utvecklar cybersäkerheten på lång sikt och på ett sektorövergripande sätt. Programmet omfattar åren 2021-2030.

Utvecklingsprogrammets primära mål är att skapa tillväxt och förbättra det digitala samhällets hållbarhet. Utvecklingsprogrammet omfattar fyra teman: spetskompetens, ett solitt samarbete, en stark inhemsk cybersäkerhetsindustri och en effektiv nationell cybersäkerhetskapacitet.

Kommunikationsminister Timo Harakka är nöjd med innehållet i och beredningen av programmet.

- Cybersäkerhet är förknippad med risker, men också möjligheter. Dessa ska vi ta fasta på i utvecklingsprogrammet vars avsikt är att åstadkomma en framgångsrik internationell affärsverksamhet genom ökad kompetens och mer samarbete, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Genomförandet av utvecklingsprogrammet förutsätter en finansiering på 5,9 miljoner euro per år för perioden 2022-2025. Anslagen fastställs i samband med budgeten för 2022.

I beredningen av utvecklingsprogrammet deltog över 80 olika organisationer. I workshoparna, som ordnades i samband med beredningen av utvecklingsprogrammet, deltog bland annat näringslivet, cybersäkerhetsindustrin, statsförvaltningen, universiteten och olika organisationer.

Alla har ansvar för en god cybersäkerhet

Förbättringsbehovet i fråga om den övergripande cybersäkerheten har påskyndats bland annat av nätverksbildningen mellan samhällets datamiljöer, den snabba utvecklingen av informationsbehandlingsteknik och de ökade cybersäkerhetsstörningarna. En god cybersäkerhetsnivå kan uppnås endast om cybersäkerheten är en del av varje organisations och individs verksamhet och samhällsansvar.

Statsrådets principbeslut om ett program för utveckling av cybersäkerheten baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin, vars mål är att öka den nationella cybersäkerheten bland annat för att förbättra den nationella samordningen och intensifiera det internationella samarbetet.

Vid sidan av utvecklingsprogrammet syftar också statsrådets principbeslut av den 10 juni 2021 om en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer till att förbättra cybersäkerheten i samhället. I riktlinjerna i principbeslutet betonas ett effektivare och mer organiserat samarbete mellan myndigheterna samt klart å tydligt ålagda lagstadgade informationssäkerhetsskyldigheter och förpliktelser.

Genom principbeslutet säkerställs en tillräckligt hög informationssäkerhetsnivå inom de kritiska branscherna i syfte att förbättra informationssäkerheten och dataskyddet, medan programmet för utveckling av cybersäkerheten i vidare bemärkelse granskar hela samhället och siktar på verkningsfullhet på längre sikt.

Ytterligare information:

Tino Aalto, specialmedarbetare, tfn 050 436 9188

Rauli Paananen, cybersäkerhetsdirektör, tfn 040 565 9060, Twitter: @rauli_paananen

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen

Förfrågningar om intervjuer med minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(at)lvm.fi