Kehittämisohjelma kyberturvallisuuden kokonaistilan parantamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2021 12.27 | Julkaistu suomeksi 14.1.2021 klo 11.45
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen valtioneuvoston periaatepäätökseksi kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta 13. tammikuuta 2021. Ohjelman on tarkoitus ohjata toimialarajat ylittävää ja hallituskausien yli ulottuvaa kyberturvallisuuden kehittämistä.

Nyt lausuntokierrokselle lähtenyt kyberturvallisuuden kehittämisohjelma sisältää sekä konkreettisen toimeenpanosuunnitelman että vaikuttavauusanalyysin. Kehittämisohjelma koskee vuosia 2021-2030.

- Kyberturvallisuutta pitää johtaa ja ohjata tavoitteellisesti. Koko yhteiskunnan on varauduttava kyberuhkiin, havaittava ne ja toimittava ripeästi vaaran tullen. Kun osaamista ja yhteistyötä vahvistetaan, syntyy myös uutta kasvua ja alan työpaikkoja, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Teemoina kyberosaaminen, yhteistyö ja toimintakyky sekä kyberturvateollisuus

Osaamisen parantamisen tavoitteena on saattaa kansalaisten kyberturvataidot hyvälle tasolle ja tuottaa suomalaisia kyberturvan huippuosaajia. Tämä tarkoittaa kyberturvallisuuden ottamista mukaan eri kouluasteissa peruskoulusta ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Osaamisen rinnalla kehittämisohjelma tiivistäisi eri toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti julkishallinnon ja elinkeinoelämän välillä. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi kyberturvallisuuden harjoitustoiminnan sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyön vahvistaminen. Lisäksi ohjelma lisäisi suomalaisten aktiivista osallistumista ja vaikuttamista kansainvälisillä foorumeilla ja tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisten kyberturvallisuustoimijoiden kanssa.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti viranomaisten kykyyn toimia tarkoituksenmukaisesti kyberturvallisuuden takaamiseksi. Ohjelmassa ehdotetaan, että viranomaisten varautumista ja kyberturvallisuuden havainnointikykyä tulisi kehittää edelleen. Myös keskeisten toimialojen kyberturvallisuusvaatimuksia tulisi harmonisoida ja yhteiskunnan kriittisten tietovarantojen ja digitaalisten palveluiden tietoturvallisuutta lisätä.

Kehittämisohjelmassa esitetään toimenpiteitä myös kotimaisen kyberturvateollisuuden tukemiseksi. Kyberturvateollisuuden syntyminen edellyttää kehittämisohjelman muiden osatekijöiden toimivuutta, mutta samalla se myös edistää digitaalisen tietoyhteiskunnan kehittymistä ja osaamista. Kasvavat kansainväliset kyberturvallisuusmarkkinat ovat Suomelle merkittävä mahdollisuus talouskasvun ja työllisyyden näkökulmasta.

Kehittämisohjelman toteuttaminen edellyttää sille kohdennettua 5,9 miljoonan euron rahoitusta vuosittain ajanjaksolle 2022 - 2025 ja 3,2 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2021.

Kokonaisuus kansallisen kyberturvallisuuden kehittämiseksi

Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta perustuu pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä kansallista kyberturvallisuutta muun muassa kansallisen koordinaation parantamiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseksi.

Kyberturvallisuuden kehittämisohjelman toteuttamista tukee vuonna 2019 annettu valtioneuvoston periaatepäätös Suomen kyberturvallisuusstrategiasta, joka puolestaan on osa yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja EU:n kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Kehittämisohjelmaa tukee myös yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvaa ja tietosuojaa selvittävän poikkihallinnollisen työryhmän työ. Työryhmän toimikausi päättyy 31. tammikuuta 2021.

Kehittämisohjelman valmisteluun osallistui yli 80 eri organisaatiota. Kehittämisohjelman valmistelun yhteydessä järjestettyihin työpajoihin osallistuivat muun muassa elinkeinoelämä, kyberturvateollisuus, valtionhallinto, yliopistoja sekä eri järjestöjä.

Mitä seuraavaksi?

Kyberturvallisuuden kehittämisohjelman luonnoksen lausuntoaika päättyy 3. helmikuuta 2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, p. 040 565 9060, Twitter: @rauli_paananen

osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen