Katsastamiseen valinnanvaraa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2013 14.06
Uutinen

Katsastuspalvelujen tarjonta ja saatavuus paranevat sekä katsastustoiminnan tehokkuus paranee. Lisäksi pitkällä tähtäimellä uudistuksen nähdään vaikuttavan myönteisesti myös katsastuksesta hintoihin. Lakimuutoksella halutaan helpottaa myös alalle tuloa.

Hallitus esitti katsastuslain vahvistamista 12. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 13. joulukuuta. Katsastuslain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta ja lain ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä 1.1.2015.

Katsastuslain muutoksella erotetaan raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimiluvat toisistaan. Jatkossa esimerkiksi katsastustoimiluvan hankkiville autokorjaamoille on mahdollisuus suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia.

Tämä antaa auton omistajille mahdollisuuden hoitaa tarvittaessa huolto ja katsastus yhden luukun periaatteella. Jatkossa auton mahdollista jälkitarkastusta ei enää sidota alkuperäiseen katsastustoimipaikkaan.