Större valfrihet i besiktningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2013 14.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Utbudet av och tillgången på besiktningstjänster samt besiktningsverksamheten förbättras. På lång sikt anses reformen dessutom ha en positiv effekt också på de priser som konsumenterna får betala för besiktning. Lagändringen syftar även till att göra det lättare att komma in i branschen.

Regeringen har föreslagit att besiktningslagen stadfästs den 12 december. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 13 december. Besiktningslagen avses träda i kraft den 1 juli och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon den 1 januari 2015.