Kansainvälinen majakkaliitto muuttuu viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 13.54
Tiedote
Puna-valkoinen majakka kohoaa matalien talojen ylle.
Majakka, Utö (Kuva: Jani Tanskanen, Shutterstock)

Valtioneuvosto antoi Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdystä yleissopimuksesta asetuksen 4.7.2024. Asetus ja yleissopimus Kansainvälisestä merenkulun turvalaitejärjestöstä tulee voimaan 22.8.2024.

Kansainvälinen majakkaliitto (IALA, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) muuttuu viralliseksi kansainväliseksi valtioiden väliseksi järjestöksi, jonka nimi on jatkossa Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö.

Kansainvälinen majakkaliitto päätti yleiskokouksessaan vuonna 2014, että sen status tulee muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi. Majakkaliitto on perustellut muutosta ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi sillä, että se vahvistaisi majakkaliiton suositusten painoarvoa. Muutos kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta. Suomi vahvisti sopimuksen 20.12.2022.

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja yhtenäistää merenkulun turvalaitteita. Se julkaisee merenkulun turvalaitteita koskevia suosituksia, ohjeistuksia ja käsikirjoja. Suomessa on tähän mennessä sovellettu esimerkiksi vesiväylien merkitsemisessä majakkaliiton ohjeita.

Yleissopimus kansainvälisestä merenkulun turvalaitejärjestöstä tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kolmekymmentä valtiota on hyväksynyt sopimuksen. Kolmaskymmenes valtio sitoutui sopimukseen 24.5.2024.

Suomi on ollut vuonna 1957 perustetussa liitossa jäsenenä vuodesta 1959. Liittyessään jäseneksi Suomella on mahdollisuus vaikuttaa järjestön antamien suositusten ja ohjeiden valmisteluun. Väylävirasto toimii Suomen pääedustajana.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan 22.8.2024. Asetus tulee voimaan samaan aikaan kansainvälisen sopimuksen kanssa, jolloin Kansainvälinen majakkaliitto muuttuu Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöksi.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Suvi Lahtikankare, p. 0295 342 105, [email protected]