Internationella fyrförbundet blir en officiell internationell organisation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2024 13.54 | Publicerad på svenska 4.7.2024 kl. 14.23
Pressmeddelande
Puna-valkoinen majakka kohoaa matalien talojen ylle.
(Bild: Jani Tanskanen, Shutterstock)

Statsrådet utfärdade den 4 juli 2024 en förordning om konventionen om Internationella organisationen för säkerhetsanordningar för sjöfart. Förordningen och konventionen om Internationella organisationen för säkerhetsanordningar för sjöfart träder i kraft den 22 augusti 2024.

Internationella fyrförbundet (IALA, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) ombildas till en officiell internationell mellanstatlig organisation som i fortsättningen heter Internationella organisationen för säkerhetsanordningar för sjöfart.

Internationella fyrförbundet beslutade vid sin generalförsamling 2014 att föreningens status bör omvandlas till en officiell internationell organisation. Fyrförbundet har motiverat omvandlingen från en fransk privaträttslig förening till en internationell organisation med att den skulle öka betydelsen av organisationens rekommendationer. För att bli en internationell organisation krävs det ett statsfördrag. Finland ratificerade fördraget den 20 december 2022.

Internationella organisationen för säkerhetsanordningar för sjöfart har som mål att förbättra trafiksäkerheten och förenhetliga sjösäkerhetsanordningarna. Förbundet ger ut rekommendationer, anvisningar och handböcker om sjösäkerhetsanordningar. Finland har hittills tillämpat fyrförbundets anvisningar till exempel vid utmärkningen av farleder.

Konventionen om en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart träder i kraft den nittionde dagen från den dag då trettio stater har godkänt konventionen. Den trettionde staten anslöt sig till konventionen den 24 maj 2024.

Finland har varit medlem i det 1957 grundade förbundet sedan 1959. Genom medlemsskapet har Finland möjlighet att påverka beredningen av organisationens rekommendationer och anvisningar. Trafikledsverket är Finlands huvudsakliga representant.

Vad händer härnäst?

Statsrådets förordning träder i kraft den 22 augusti 2024. Förordningen träder i kraft samtidigt med den internationella konventionen, varvid Internationella fyrförbundet ombildas till en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart.

Mer information:

Suvi Lahtikankare, regeringssekreterare, tfn 0295 342 105, [email protected]