Suomi vahvisti kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2022 15.21 | Julkaistu suomeksi 20.12.2022 klo 15.55
Tiedote
Merimerkki jäisellä merellä. (Kuva: Shutterstock)
Merimerkki jäisellä merellä. (Kuva: Shutterstock)

Tasavallan presidentti on vahvistanut 20.12.2022 lain, jolla saatetaan kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehty yleissopimus. Kansainvälinen majakkaliitto on muuttumassa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jonka nimi on jatkossa kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö.

Kansainvälinen majakkaliitto (IALA, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) päätti yleiskokouksessaan vuonna 2014, että sen status tulee muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi. Majakkaliitto on perustellut muutosta ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi sillä, että se vahvistaisi majakkaliiton suositusten painoarvoa. Muutos kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 8.6.2021 ja se on nyt vahvistettu lailla.

Kansainvälisen majakkaliiton tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja yhtenäistää merenkulun turvalaitteita. Se julkaisee merenkulun turvalaitteita koskevia suosituksia, ohjeistuksia ja käsikirjoja. Suomessa sovelletaan esimerkiksi vesiväylien merkitsemisessä majakkaliiton ohjeita. Suomi pitää tärkeänä jäsenyyttään liitossa, sillä jäsenenä voi vaikuttaa liiton antamien ohjeiden valmisteluun.

Suomi on ollut vuonna 1957 perustetussa liitossa jäsenenä vuodesta 1959. Väylävirasto toimii Suomen pääedustajana.

Mitä seuraavaksi?

Sopimuksen on tähän mennessä vahvistanut 11 valtiota Suomen lisäksi. Yleissopimus kansainvälisestä merenkulun turvalaitejärjestöstä tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kolmekymmentä valtiota on hyväksynyt sopimuksen. Suomessa lain voimaan tulosta säädetään erikseen asetuksella. Laki tulee voimaan samaan aikaan kansainvälisen sopimuksen kanssa.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Iida Huhtanen, p. 0295 342 613, [email protected]