Finland fastställde inrättandet av en internationell organisation för sjösäkerhetsanordningar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.21 | Publicerad på svenska 20.12.2022 kl. 15.55
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Republikens president stadfäste den 20 december 2022 en lag som sätter i kraft konventionen om inrättande av en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart. Internationella fyrförbundet ska bli en officiell internationell organisation som i fortsättningen heter Internationella organisationen för säkerhetsanordningar för sjöfart.

Internationella fyrförbundet (IALA, International Association of Marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities) beslutade vid sin generalförsamling 2014 att föreningens status bör omvandlas till officiell internationell organisation. Fyrförbundet har motiverat omvandlingen från en fransk privaträttslig förening till en internationell organisation med att den skulle öka betydelsen av organisationens rekommendationer. För att bli en internationell organisation krävs det ett statsfördrag. Finland undertecknade konventionen den 8 juni 2021 som nu har fastställts genom lag.

Internationella fyrförbundet har som mål att förbättra trafiksäkerheten och förenhetliga sjösäkerhetsanordningarna. Förbundet ger ut rekommendationer, anvisningar och handböcker om sjösäkerhetsanordningar. I Finland tillämpas till exempel fyrförbundets anvisningar vid utmärkningen av farleder. Enligt Finland är det viktigt att vara medlem i förbundet eftersom medlemmarna kan påverka beredningen av de anvisningar som förbundet ger.

Finland har varit medlem i det 1957 grundade förbundet sedan 1959. Trafikledsverket är Finlands huvudsakliga representant.

Vad händer härnäst?

Hittills har Finland och elva andra stater godkänt konventionen. Konventionen om en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart träder i kraft den nittionde dagen från den dag då trettio stater har godkänt konventionen. I Finland utfärdas separata bestämmelser om lagens ikraftträdande genom förordning. Lagen ska träda i kraft samtidigt som den internationella konventionen.

Mer information:

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 342 613, [email protected]