Kaksi uutta valtionyhtiötä merenkulkuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2009 12.30 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.56
Tiedote

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 2.6.2009 liikenne- ja viestintäministeriön esityksiä Varustamoliikelaitos Finstashipin yhtiöittämisestä ja aiemmin päätetyn Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon yhtiöittämisen järjestelyistä. Molemmat yhtiöt aloittavat toimintansa 1.1.2010. Perustettavien osakeyhtiöiden omistajaohjaus säilyy liikenne- ja viestintäministeriössä.

Varustamoliikelaitoksen nykyiset toiminnot eri yhtiöihin

Ministeriö esitti, että Varustamoliikelaitoksen liiketoimintarakenne järjestettäisiin yhtiöittämisen yhteydessä uudelleen. Perustettavaan Finstaship-osakeyhtiöön siirtyvät liikelaitoksen nykyiset offshore- ja jäänmurtoliiketoiminta sekä liikelaitoksen johtamiseen, hallintoon ja yhteisiin palveluihin liittyvät toiminnot. Offshore- ja jäänmurtoliiketoiminta organisoitaisiin konsernirakenteella.

Nykyiseen Varustamoliikelaitokseen kuuluvan saariston yhteysalusliikenteen liiketoiminnan uudelleen järjestämistä selvitetään erillisenä kokonaisuutena Finstashipin yhtiöittämisen yhteydessä. Liikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminta ja niihin kuuluvat öljyntorjuntapalvelut siirtyvät vuoden 2010 alusta Merenkulkulaitoksen vesiväylien tuotantotoiminnasta muodostettavaan valtion osakeyhtiöön.

Uusi yhtiö vesiväylien ylläpitoon

Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään vuoden 2010 alussa aiemman päätöksen mukaisesti. Uuden yhtiön tehtävänä on vastata vesiliikenteen väylien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä merenmittauksesta. Perustettavalle yhtiölle siirretään Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta ja varallisuus sekä Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminta. Yhtiölle ei ole vielä valittu virallista nimeä.

Vuoden 2010 alussa aloittava väylävirasto hankkii väylänhoitopalvelut pääosin kilpailuttamalla. Kilpailutukseen siirrytään vaiheittain kolmen vuoden siirtymäkauden aikana 2010-2012.

Yhtiöittämisestä ei muutoksia henkilöstölle

Varustamoliikelaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan palveluksessa 31.12.2009 oleva henkilöstö siirtyy perustettavien osakeyhtiöiden palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Virkasuhteessa olevien työntekijöiden virat muutetaan työsuhteisiksi yhtiöittämislain mukaisesti.

Valmistelun taustaa

Valtion liikelaitosten yhtiöittäminen perustuu Euroopan komission vuonna 2007 antamaan Tieliikelaitos-ratkaisuun, jossa kritisoitiin valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta EU:n yhteismarkkinoille. Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2008 työryhmän, joka on selvittänyt nykyisen liikelaitosmallin vaihtoehtoja ja valtion liikelaitosten toiminnan järjestämistä. Työryhmän työ jatkuu vuoden 2009 loppuun.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 28.4.2009 liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta Ilmailulaitos Finavian yhtiöittämisestä 1.1.2010 alkaen.

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan yhtiöittäminen liittyy liikennehallinnon virastouudistukseen ja väyläviraston perustamiseen. Yhtiöittämisellä väylänpidon tilaaja- ja tuottajatoiminnot erotetaan toisistaan tältä osin.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
Neuvotteleva virkamies Rita Linna, puh. (09) 160 28559, 040 582 9699
Projektipäällikkö Hannu Hautakangas, puh. (09) 160 28308, 040 773 3405 (Merenkulku-laitoksen tuotantotoiminnan yhtiöittäminen)