Internetvero ei ole kestävää talouspolitiikkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2014 8.20
Uutinen
Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru
Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Unkarin hallitus suunnittelee ottavansa käyttöön internetin tietoliikenneveron. Ehdotuksen mukaan veron suuruus olisi 0,50 euroa gigatavulta ja se perittäisiin internetpalveluntarjoajilta. Tavoitteena on kerätä 65 miljoonaa euroa valtion kassaan, mutta konsulttiarvioiden mukaan verokertymä voisi esitetyllä mallilla olla jopa 570 miljoonaa euroa.

- Viestintäpolitiikan näkökulmasta internetvero on vaikutuksiltaan yksiselitteisen kielteinen, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiuru.

- Internet on eniten tuottavuutta parantava ja siten talouskasvua luova teknologia. Internetin mahdollisimman tehokas hyödyntäminen on avain uuteen teolliseen vallankumoukseen, jota parhaillaan elämme. Internet mahdollistaa tuottavuusloikan, joka on välttämätön pyrittäessä vastaamaan muun muassa väestön ikääntymisestä ja julkisen sektorin velkaantumisesta johtuviin taloushaasteisiin.

- Internetin mahdollisimman suuren ja laaja-alaisen käytön kerrannaisvaikutukset kansantalouteen ovat monin verroin suuremmat kuin muutamien kymmenien tai satojenkaan miljoonien eurojen nettiverotulot.

- Huomattavasti kestävämpää talouspolitiikkaa onkin pyrkiä kaikin tavoin edistämään internetin käyttöä, mihin Suomessa pyrimme, Kiuru sanoo.