IMO:ssa neuvotellaan jälleen kansainvälisen meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2022 8.30 | Julkaistu suomeksi 8.6.2022 klo 15.22
Tiedote
Konttialus Vuosaaren satamassa (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Konttialus Vuosaaren satamassa (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea kokoontuu 6.-10.6.2022. Etäkokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. keinoja kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä IMO:n alustavan kasvihuonekaasustrategian päivitystä. Lisäksi neuvotellaan mm. alusten painolastivesiasioista, Välimeren osoittamisesta alusten rikkipäästöjen rajoitusalueeksi sekä toimista aluksilta mereen päätyvän muoviroskan vähentämiseksi.

IMO:n (International Maritime Organization) meriympäristön suojelukomitean (Marine Environment Protection Committee, MEPC) 78. istunnossa tarkennetaan ohjesäännöin jo kesäkuussa 2021 neuvoteltua lyhyen aikavälin päästövähennyskeinoa. Keino koostuu olemassa olevien alusten energiatehokkuuden parantamisesta ja alusten hiili-intensiteetin rajoittamisesta. Jotta kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöt laskisivat IMO:ssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti, töitä aiheen parissa tulee jatkaa. Suomen tavoitteena on, että lyhyen aikavälin keinon yleistä ilmastokunnianhimon tasoa ei lasketa ja että keinon ohjesäännöt huomioivat talvimerenkulun erikoisolosuhteet.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin päästövähennyskeinojen osalta istunnon keskeisin neuvottelukohde on EU-jäsenvaltioiden ajama polttoainestandardin ja maailmanlaajuisen taloudellisen ohjauskeinon yhdistelmä. Suomi kannattaa tästä yhdistelmäkeinosta sopimista mahdollisimman pian. Taloudellisen ohjauskeinon pohjana Suomi kannattaa ensisijaisesti kauppamerenkulun polttoaineiden kasvihuonekaasusisällön mukaan määräytyvää, tasaisin väliajoin tarkistettavaa maailmanlaajuista maksua. Suomi voi hyväksyä myös maailmanlaajuisen meriliikenteen päästökauppajärjestelmän, mikäli sen periaatteista on mahdollista päästä IMO:ssa sopuun lähivuosina.

Suomi kannattaa maailmanlaajuisesti kerättävän polttoaineiden kasvihuonekaasumaksun rahastoimista kansainväliseen rahastoon. Rahasto tulisi perustaa muutoksin MARPOL-yleissopimukseen. Kerättävät varat tulee käyttää merenkulun päästöjä vähentävien ratkaisujen pikaiseen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi varojen jaossa tulee huomioida vähiten kehittyneet valtiot sekä pienet kehittyvät saarivaltiot.

Asialistalla myös IMO:n kasvihuonekaasustrategian päivitys

Komitean istunnossa käsitellään myös IMO:n alustavan kasvihuonekaasustrategian päivitystä. Suomi kannattaa muiden EU-valtioiden tavoin vuoteen 2050 asetetun maailmanlaajuisen päästövähennystavoitteen kiristämistä nykyisestä 50 prosentista 100 prosenttiin. Valtioneuvosto on jo toukokuussa 2021 tehdyssä periaatepäätöksessään linjannut Suomen kannattavan IMO:n tavoitteiden kiristämistä.

Suomi kannattaa sitä, että myös muut strategian osat päivitetään, esimerkiksi lisätään tarkastusajankohdaksi vuosi 2040 päästökehityksen seuraamiseksi sekä päivitetään listaa keskipitkän ja pitkän aikavälin päästövähennyskeinoista. Suomi vastustaa esityksiä heikentää tai vesittää alkuperäisen strategian tavoitteita.

Lisäksi Suomi esittää tässä istunnossa IMO:lle oman kansallisen toimintasuunnitelmansa meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Suomi on Ison-Britannian ja Norjan jälkeen kolmas eurooppalainen maa, joka jakaa tällaisen suunnitelman muille IMO:n jäsenvaltioille ja sihteeristölle.

Suomi on esittänyt uusia työjärjestelyitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä IMO:ssa käytävien neuvotteluiden tehostamiseksi. Istunnossa käsitellään myös näitä uusia työjärjestelyjä.

Kokoukseen osallistuu liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Ilmatieteen laitoksen sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustajia.

Mitä seuraavaksi?

Meriympäristön suojelukomitean kesäkuun istunto on tärkeä IMO:n 2050-tavoitteen sekä kasvihuonekaasustrategian päivityksen etenemisen vuoksi. Neuvottelut jatkuvat joulukuussa 2022.

Lisätietoja:

Suomen pysyvän edustajan sijainen IMO:ssa, johtava asiantuntija Anita Mäkinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 040 162 4592, [email protected], Twitter @AnitaMakinen

neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, LVM, p. 050 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen