Huvivenelaki selventää maahantuojan velvollisuuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2015 14.31
Tiedote

Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästörajoista tulee voimaan 18.1.2016. Laki selventää velvollisuuksia, jotka koskevat valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita. Laissa asetetaan myös uusia vaatimuksia EU:n huvivenedirektiivin piiriin kuuluville tuotteille.

Hallitus esitti lain vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lain 30. joulukuuta 2015. Lailla pannaan täytäntöön EU:n huvivenedirektiivi vuodelta 2013.

Uudet säännökset koskevat huviveneiden lisäksi vesiskoottereita, tiettyjä varusteita sekä veneiden ja vesiskoottereiden moottoreita. Huvivenelain säännöksiä ei sovelleta historiallisiin veneisiin, kilpa- ja harjoitusveneisiin, kajakkeihin tai kanootteihin tai purje- ja lainelautoihin. Lisäksi mahdollistetaan edelleen omaan käyttöön rakennettavat vesikulkuneuvot ilman, että niihin sovelletaan huvivenelain edellyttämää vaatimustenmukaisuutta. Viiden vuoden kuluttua valmistuksesta kyseinen vene voidaan myydä.

Liikenteen turvallisuusvirasto toimii markkinavalvontaviranomaisena sekä antaa tarkempia teknisiä määräyksiä huvivenelain soveltamisesta. Alle 12 metrinen vene on edelleenkin mahdollista sertifioida itse, jos sen suunnittelukategoria on C tai D (aikaisemmin "rannikko" tai "suojaiset vedet"); D-kategoriassa jopa 24 metriin saakka. Jos huvivene kuuluu A- tai B-kategoriaan ("valtameri" tai "avomeri"), tulee vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käyttää koosta riippumatta ulkopuolista tahoa, ns. ilmoitettua laitosta.

Laki antaa mahdollisuuden kansalliseen poikkeukseen yksittäiselle vesikulkuneuvolle. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää erityisestä syystä yksittäisiä vesikulkuneuvoja koskevia poikkeuksia huvivenelain vaatimuksista, jos poikkeus ei heikennä vesikulkuneuvon turvallisuutta.

Laki tiukentaa huviveneiden päästövaatimuksia. Taustalla on tarve yhtenäistää raja-arvoja erityisesti Yhdysvalloissa käytössä olevien päästövaatimusten kanssa. Näin parannetaan samojen tuotteiden sopimista eri markkinoille.

Valmistajille maahantuojille asetettaisiin velvollisuudeksi tuotteiden testaaminen, jos niihin sisältyy riskejä. Valmistajan tulee myös varmistaa, että tuotteessa on tarvittavat tunnistetiedot kuten tyyppi- tai sarjanumero.

Laki asettaa velvollisuuksia myös yksityisille maahantuojille, jotka tuovat omaan käyttöönsä huviveneen tai vesiskootterin EU:n ulkopuolelta. Jos valmistaja ei ota vastuuta siitä, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen, asian varmistaminen on yksityisen maahantuojan velvollisuus. Näissä tehtävissä maahantuojan tulee käyttää apunaan ns. ilmoitettua laitosta.

Liikenteen turvallisuusviraston tarkemmat määräykset huvivenelain mukaisista teknisistä määräyksistä tulevat myös voimaan 18.1.2016.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 040 580 0894, [email protected]

yksikönpäällikkö Ville Räisänen, Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi, p. 029 5346 457, [email protected]