Kuorma-autojen enimmäismassan nosto valmisteltavaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2016 14.22 | Julkaistu suomeksi 12.5.2016 klo 14.26
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan asetusmuutosta, jolla kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa nostettaisiin pysyvästi 28 tonniin rekisteröintivuodesta riippumatta.

Muutoksella pyritään ensisijaisesti kuljetuskustannusten alentamiseen ja suomalaisen puoliperävaunuyhdistelmän kilpailukyvyn parantamiseen.

Nykyisissä säännöksissä uusien, 1.11.2013 jälkeen rekisteröityjen kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa on 26 tonnia. Tätä vanhemmilla autoilla maksimi on 28 tonnia kevääseen 2018 saakka, jolloin viiden vuoden siirtymäaika päättyy.

Säädösmuutoksen seurauksena suuri osa näistä autoista voisi säilyä enimmäismassaltaan 28 tonnin painoisina myös siirtymäajan päätyttyä. Lisäksi suuri osa lokakuun 2013 jälkeen käyttöönotetuista kolmiakselisista autoista olisi mahdollista muutoskatsastaa 28 tonnin massalle.

Muutos yhtenäistäisi ja yksinkertaistaisi enimmäismassasäännöksiä sekä vähentäisi tarvetta jatkaa vanhojen autojen käyttöä yli niiden normaalin käyttöiän. Tiekuormitusten pitämiseksi kohtuullisina joudutaan nykyistä suuremman massan edellytykseksi asettamaan auton rakenteeseen liittyviä lisäehtoja.

Lisäksi ministeriö selvittää, voitaisiinko kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän suurinta sallittua massaa korottaa nykyisestä 48 tonnista 52 tonniin. Tämä muutos parantaisi Suomen rekisterissä olevien yhdistelmien kilpailukykyä erityisesti Ruotsiin suuntautuvassa liikenteessä.

Valmistelussa selvitetään, miten edellä mainitut kaksi enimmäismassan korotusta vaikuttaisivat teiden ja siltojen ylläpitokustannuksiin sekä arvioidaan muutoksen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön. Lisäksi arvioidaan vaikutuksia kuljetuskustannuksiin ja kuorma-automarkkinoihin.

Asetusmuutoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM, 0295 34 2503

erityisasiantuntija Juhani Puurunen, Trafi, 0295 34 5558