Hallitus esittää digipalveluasetuksen toimeenpanon vahvistamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2024 13.31
Tiedote
Äiti ja lapsi käyttävät tietokonetta keittiön pöydän ääressä.
Äiti ja lapsi käyttävät tietokonetta. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi lait, joilla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n digipalveluasetus. Asetuksen tarkoituksena on parantaa internetissä toimivien välityspalvelujen avoimuutta ja turvallisuutta käyttäjille.

Digipalveluasetuksella pyritään suojaamaan käyttäjiä laittomalta sisällöltä ja varmistamaan perusoikeuksien toteutuminen verkossa. Asetus koskee muun muassa internetyhteyden tarjoajia, pilvipalveluita, sosiaalisen median palveluita, verkon markkinapaikkoja ja hakukoneita.

Digipalveluasetus on EU:n asetuksena suoraan sovellettavaa oikeutta. Suomessa asetuksen toimeenpano vaatii valvontaviranomaisten asettamista sekä uutta sääntelyä toimivaltuuksista ja seuraamuksista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista tulee digitaalisten palvelujen koordinaattoriviranomainen ja digipalveluasetuksen pääasiallinen valvoja. Asetusta valvovat lisäksi kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Erittäin suuria, yli 45 miljoonan EU-käyttäjän verkkoalustoja valvoo EU:n komissio.

Kansallisille valvoville viranomaisille annetaan valvontaan tarvittavat toimivaltuudet, kuten oikeus tehdä tarkastuksia. Digipalveluasetuksen rikkomisesta voidaan määrätä seuraamusmaksuja. Suuria, yli 100 000 euron seuraamusmaksuja määrää Traficomiin perustettava seuraamusmaksukollegio.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait 12.1.2024. Lait tulevat voimaan 17.2.2024, jolloin myös digipalveluasetuksen pääasiallinen soveltaminen alkaa.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kreetta Simola, kreetta.simola(at)gov.fi, p. 0295 342 609

ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. 0295 342 192

yksikön johtaja Eero Salojärvi, eero.salojarvi(at)gov.fi, p. 0295 342 123