Digipalvelusäädöksen toimeenpano etenee – hallitus esittää lakia verkon välityspalvelujen valvonnasta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2023 13.36
Tiedote
Poika selaa puhelinta lattialla.
Poika selaa puhelinta lattialla. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 12.10.2023 hallituksen esityksen, jolla toimeenpannaan kansallisesti EU:n digipalvelusäädös. Digipalvelusäädöksen tarkoituksena on parantaa internetissä toimivien välityspalvelujen avoimuutta ja turvallisuutta käyttäjille.

Digipalvelusäädöksellä pyritään suojaamaan käyttäjiä laittomalta sisällöltä verkossa ja varmistamaan käyttäjien perusoikeuksien toteutuminen. Säädös määrittelee välityspalveluntarjoajille selkeät velvollisuudet ja vastuut. Säädös koskee muun muassa internetyhteyden tarjoajia, pilvipalveluita ja verkkoalustoja, kuten sosiaalisen median palveluita, verkon markkinapaikkoja sekä internetin hakukoneita. 

Voimassa oleva sääntely välityspalvelujen vastuuvapaudesta sähköisen viestinnän palvelulaissa kumotaan, koska se korvataan digipalveluasetuksen säännöksillä.


Verkkoalustoilta vaaditaan lisää avoimuutta

Digipalvelusäädöksen myötä verkkoalustoilta vaaditaan aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä esimerkiksi sisällön suosittelussa ja moderoinnissa. Verkkoalustojen käyttäjillä on jatkossa oikeus saada tietoa näkemistään mainoksista.

Säädös luo koko EU-alueelle yhdenmukaiset menettelytavat välityspalveluntarjoajien laittoman sisällön käsittelyyn. Myös palveluntarjoajien vastuullisuutta lisätään laittoman sisällön osalta. Erittäin suurille, yli 45 miljoonan EU-käyttäjän verkkoalustoille ja hakukoneille velvoitteet ovat laajemmat.


Valvonnan keskiössä ohjaus ja neuvonta

Digipalvelusäädös on EU:n asetuksena suoraan sovellettavaa oikeutta. Suomessa digipalvelusäädöksen toimeenpano vaatii valvontaviranomaisten asettamista sekä uutta säätelyä toimivaltuuksista ja seuraamuksista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomia digitaalisten palvelujen koordinaattoriviranomaiseksi ja digipalvelusäädöksen pääasialliseksi valvontaviranomaiseksi. Muut säädöstä valvovat viranomaiset olisivat kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Erittäin suuria verkkoalustoja valvoo kuitenkin EU:n komissio.

Kansallisille valvoville viranomaisille säädettäisiin myös toimivaltuudet, kuten oikeus tehdä tarkastuksia ja saada valvontaan tarvittavia tietoja. Digipalvelusäädöksen rikkomisesta voitaisiin määrätä lisäksi seuraamusmaksuja. Valvonnassa pääpaino olisi kuitenkin ohjauksessa ja neuvonnassa, koska säädös sisältää uudenlaista välityspalveluja koskevaa lainsäädäntöä.

Esityksessä ehdotetaan uutta menettelyä myös suurten, yli 100 000 euron seuraamusmaksujen määräämiseen Traficomissa. Jatkossa päätöksen tekisi yksittäisen virkahenkilön sijaan Traficomiin perustettava toimielin eli seuraamuskollegio.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). 

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. 

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 17.2.2024, jolloin myös asetuksen pääasiallinen soveltaminen alkaa.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kreetta Simola (12.10. sekä 23.10. alkaen), p. 0295 342 609, kreetta.simola(at)gov.fi

ylitarkastaja Roosa Patrakka, p. 0295 342 192, roosa.patrakka(at)gov.fi

hallitusneuvos Hanna Laurila (Traficomin seuraamuskollegio), p. 0295 342 025, hanna.laurila(at)gov.fi