EU:n digipalvelusäädöstä toimeenpaneva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2023 15.09
Tiedote
Kaksi lasta istumassa harmaalla sohvalla. Vaaleahiuksinen lapsi katsoo älypuhelinta, tummatukkainen lapsi piirtää tabletilla. Taustalla ryijy.
Sisarukset kotona käyttämässä älylaitteita. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n digipalvelusäädöksen toimeenpanosta sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin perustettavasta seuraamusmaksukollegiosta. Lausuntoja voi antaa 18.8.2023 saakka.

Hallituksen esityksellä toimeenpantaisiin kansallisesti EU:n digipalvelusäädös. Säädös tuli voimaan 16.11.2022 ja sen soveltaminen on alkanut vaiheittain. Suomessa säädöksen soveltaminen alkaa pääsääntöisesti 17.2.2024.

EU:n digipalvelusäädöksen tarkoituksena on parantaa internetissä toimivien välityspalvelujen avoimuutta ja turvallisuutta käyttäjille. Samalla se yhtenäistää lainsäädäntöä EU:ssa ja edistää palvelujen tarjoamista EU:n alueella jäsenvaltioiden rajojen yli.

Digipalvelusäädöksellä pyritään suojaamaan käyttäjiä laittomalta sisällöltä verkossa ja varmistamaan käyttäjien perusoikeudet. Säädöksellä määritellään välityspalveluntarjoajille selkeät velvollisuudet ja vastuut. Säädös koskee muun muassa sosiaalisen median palveluita, verkon markkinapaikkoja sekä internetin hakukoneita.

Digipalvelusäädöksen myötä verkkoalustoilta vaaditaan aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä esimerkiksi verkkoalustojen sisällön suosittelun ja moderoinnin osalta. Verkkoalustojen käyttäjillä on jatkossa oikeus saada tietoa näkemistään mainoksista.

Säädös sisältää verkossa toimiville välityspalveluntarjoajille EU:n laajuisia menettelytapoja laittoman sisällön käsittelyyn palveluissaan. Palveluntarjoajien vastuullisuutta lisätään laittoman sisällön osalta.

Digipalvelusäädös on EU:n asetuksena suoraan sovellettavaa oikeutta. Velvoitteet on asetettu suhteessa erilaisten välityspalvelujen luonteeseen ja palveluntarjoajan kokoon. Suomessa digipalvelusäädöksen toimeenpano vaatii toimivaltaisten valvontaviranomaisten asettamista sekä toimivaltuuksista ja seuraamuksista säätämistä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomia digitaalisten palvelujen koordinaattoriviranomaiseksi sekä asetuksen pääasialliseksi valvontaviranomaiseksi. Muut asetusta valvovat viranomaiset olisivat kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Toimivaltaisille viranomaisille säädettäisiin valvontaa varten tarvittavat toimivaltuudet, kuten oikeus tehdä tarkastuksia ja saada valvontaan tarvittavia tietoja. Jatkossa asetuksen rikkomisesta voitaisiin määrätä seuraamusmaksuja.

Esityksessä ehdotetaan muutosta siihen, kuka Traficomissa päättäisi suurten, yli 100 000 euron seuraamusmaksujen määräämisestä. Jatkossa päätöksen tekisi monijäseninen toimielin eli seuraamuskollegio, ei yksittäinen virkahenkilö.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen esitys EU:n digipalvelusäädöksen toimeenpanosta sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin seuraamusmaksukollegiosta on lausuntokierroksella 18.8.2023 saakka. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkatyönä.

Digipalvelusäädöksen kansallinen soveltaminen alkaa pääsääntöisesti 17.2.2024.

Lisätietoja:

Digipalvelusäädös:

viestintäneuvos Kreetta Simola, kreetta.simola(at)gov.fi, p. 0295342609

ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. 0295342192

Traficomin seuraamuskollegio:

lainsäädäntöneuvos Tuomas Kaivola, tuomas.kaivola(at)gov.fi, p. 0295342366