Regeringen föreslår att genomförandet av rättsakten om digitala tjänster ska fastställas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2024 13.31 | Publicerad på svenska 11.1.2024 kl. 15.25
Pressmeddelande
Äiti ja lapsi käyttävät tietokonetta keittiön pöydän ääressä.
Mamma och dotter använder en dator. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Statsrådet föreslår att republikens president stadfäster de lagar genom vilka EU:s rättsakt om digitala tjänster genomförs nationellt. Syftet med en förordning om digitala tjänster är att förbättra öppenheten och säkerheten kring internetbaserade förmedlingstjänster för användarna.

Syftet med förordningen om digitala tjänster är att skydda användarna mot olagligt innehåll och att säkerställa att de grundläggande fri- och rättigheterna uppfylls på webben. Förordningen gäller bland annat leverantörer av internetanslutningstjänster, molntjänster, tjänster inom sociala medier, webbaserade marknadsplatser och internetsökmotorer.

Rättsakten om digitala tjänster är i egenskap av EU-förordning direkt tillämplig rätt. I Finland kräver genomförandet av rättsakten att det tillsätts tillsynsmyndigheter och att det utfärdas ny reglering om befogenheter och påföljder.

Transport- och kommunikationsverket blir samordnande myndighet för digitala tjänster och den huvudsakliga övervakaren av förordningen om digitala tjänster. Förordningen ska dessutom övervakas av konsumentombudsmannen och dataombudsmannen. Mycket stora webbplattformar med över 45 miljoner EU-användare ska övervakas av Europeiska kommissionen.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska ges de befogenheter som behövs för tillsynen, såsom rätten att utföra inspektioner. För brott mot förordningen om digitala tjänster ska det kunna påföras påföljdsavgifter. Stora påföljdsavgifter på över 100 000 euro ska påföras av det påföljdsavgiftskollegium som ska inrättas vid Transport- och kommunikationsverket.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president den 12 januari 2024 ska stadfästa lagarna som riksdagen godkänt. Lagarna träder i kraft den 17 februari 2024, då också rättsakten om digitala tjänster huvudsakligen börjar tillämpas.

Mer information:

Kreetta Simola, kommunikationsråd, kreetta.simola(a)gov.fi, tfn 0295 342 609

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 0295 342 192

Eero Salojärvi, enhetsdirektör, eero.salojarvi(a)gov.fi, tfn 0295 342 123