Hallitus aloittaa henkilöliikenteen uudistamisen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2013 13.31
Tiedote

Julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamisen valmistelu aloitetaan yhteistyössä useiden ministeriöiden kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi 16. toukokuuta periaatepäätöksen asiasta.

Valtioneuvosto velvoittaa liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan ohjausryhmän vastaamaan uudistuksen toteutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Sen tarkoituksena on muun muassa käynnistää kokeilu- ja lainsäädäntöhankkeita. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 30.4.2015.

Nykyisellään valtion ja kuntien toimialat sekä Kela käyttävät vuodessa noin miljardi euroa julkisesti hankittuihin tai -korvattuihin henkilökuljetuksiin, kuten koulukyyteihin, Kela-korvattuihin takseihin ja sosiaalitoimen matkoihin. Kustannukset ovat jatkuvassa nousussa. Jos asiaan ei puututa, palvelutaso voi laskea ja omavastuuosuuksia joudutaan todennäköisesti kasvattamaan.

Ohjausryhmä koordinoi hanketta, jossa selvitetään, miten henkilöliikennepalvelut, kuten Kelan korvaamat kuljetukset ja joukkoliikenne, voidaan suunnitella, hankkia ja toteuttaa uudella tavalla.

Periaatepäätöksen taustalla on selvitysmies Juhani Paajasen raportti julkisin varoin toteutettavien eri hallinnonalojen henkilökuljetusten yhdistämisestä. Lisäksi erillinen työryhmä selvitti joukkoliikenteen rahoituksen kehittämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää Juhani Paajasen selvityksen ja joukkoliikenteen rahoitusryhmän raportin laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen tulokset tulevat ohjausryhmän käyttöön.

Lisätietoja

osastopäällikkö Minna Kivimäki, p. 0295 342 013, [email protected]
erityisasiantuntija Tero Jokilehto p. 0295 342 568, [email protected]
liikenneministeri Kyllösen erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 342 325, [email protected]