Eurooppalainen Galileo-paikannusjärjestelmän viranomaispalvelu käyttöön Suomessa 2024 – PRS-palvelun lainsäädännön valmistelua alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2021 15.52 | Julkaistu suomeksi 24.9.2021 klo 14.25
Tiedote
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)

Eurooppalaisen Galileo-paikannusjärjestelmän julkisesti säännellyn satelliittipalvelun (Public Regulated Service, PRS) käyttöönotto etenee. Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa lainsäädäntömuutosten valmistelun, jotta Suomi voi ottaa palvelun käyttöön vuonna 2024.

Satelliittipaikannusjärjestelmien tuottama sijainti- ja aikatieto ovat osa yhteiskunnan arkea. PRS-palvelun on tarkoitus tuottaa EU:n jäsenvaltioille paikannus- ja aikatietoa, joka sietää salatun ja vahvan lähetyssignaalin ansiosta tahallista kybervaikuttamista ja tahattomia häiriöitä.

Kun PRS-palvelu on käytössä, Suomen julkishallinnolla ja muilla palvelun käyttöön valtuutetuilla kansallisilla toimijoilla on varmennetut ja Euroopan ulkopuolisista, kuten yhdysvaltalaisesta GPS-järjestelmästä, riippumattomat sijainti- ja aikapalvelut. Tämä parantaa merkittävästi Suomen kyberturvallisuutta ja huoltovarmuutta. Aikatiedon väärentäminen ja tietojärjestelmien häiritseminen ovat merkittäviä kyberturvallisuusriskejä.

Palvelun tulevia käyttäjäryhmiä ovat Suomessa esimerkiksi poliisi, Tulli, Puolustusvoimat, pelastustoimi sekä huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset, kuten energiasektori, teleyritykset, pankit sekä liikenne ja logistiikka-ala. Tulevaisuudessa varmennetun paikannus- ja aikatiedon tarve kasvaa, kun Suomessa otetaan käyttöön uuden sukupolven 5G-matkaviestinverkot ja liikenne automatisoituu.

Lakia sähköisen viestinnän palveluista ja lakia Liikenne- ja viestintävirastosta on tarkoitus muuttaa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hallinnoi kehitteillä olevaa PRS-palvelua Suomessa. Nyt viraston tehtäviä täsmennettäisiin. Lisäksi Suomen Erillisverkot ja Puolustusvoimat nimettäisiin satelliittipalvelun tarjoajiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö nimettäisiin puolestaan strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaavaksi tahoksi.

Galileo-järjestelmä on EU:n jäsenvaltioiden rahoittama ja niiden hallinnassa oleva maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä. Satelliitteihin perustuva Galileo-paikannusjärjestelmä tuottaa useita erilaisia sijainti- ja aikapalveluita. Suurin osa palveluista on avoimia eli kenen tahansa käytettävissä. PRS-palvelun käyttöönotto on merkittävin yhteinen EU:n jäsenvaltioiden kyberturvallisuushanke. Suomessa PRS-palvelu täydentää viranomaisten käyttämää Virve-verkkoa.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi palvelun käyttöönotosta marraskuussa 2020.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausunnoille alkuvuonna 2022. Laki tulisi voimaan loppuvuonna 2022.

PRS-palvelua rakennetaan Euroopassa vuosina 2021-2024 ja vuonna 2024 alkaa palvelun käyttöönotto.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 0400 316 178, maija.ahokas(at)gov.fi, Twitter @mmaija

erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 0295 342 105, suvi.kankare(at)gov.fi