Euroopan komissio haluaa tiukentaa ajoneuvojen tarkastuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2012 13.24 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.40
Tiedote

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen, joka sisältää tiukennuksia ajoneuvojen määräaikaisiin katsastuksiin ja tienvarsitarkastuksiin unionin alueella. Tavoitteena on yhtenäistää eri jäsenmaiden tarkastusmenettelyjä ja vaatimustasoa sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Ajoneuvojen teknisten vikojen on arvioitu olevan unionin alueella merkittävä onnettomuuksien syy.

Hallitus antoi eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta torstaina 23. elokuuta.

Hallitus suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksen yleisiin tavoitteisiin siltä osin kun ne ovat kustannustehokkaita. Hallitus pitää kuitenkin tärkeänä kansallisen liikkumavaran säilyttämistä. Tarkastukset pitäisi voida toteuttaa ottaen huomioon kansalliset erityispiirteet, joita Suomessa ovat erityisesti laaja maantieteellinen koko ja liikenteen kausiluonteisuus.

Komission ehdotus sisältää asetusehdotukset ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksista ja teknisistä tienvarsitarkastuksista sekä ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoja koskevan direktiivin muutosehdotuksen.

Euroopan komissio laajentaisi määräaikaiskatsastukset koskemaan pakollisina myös kaikkia L-luokan ajoneuvoja kuten mopoja, moottoripyöriä ja mopoautoja sekä 40 km/h nopeuden ylittäviä traktoreita. Lisäksi ajoneuvojen matkamittarilukeman manipulointi edellytettäisiin rangaistavaksi.

Tienvarsitarkastuksia tehtäisiin tietyille linja-autoille, pakettiautoille, kuorma-autoille ja perävaunuille. Tienvarsitarkastuksissa tarkastettaisiin myös kuljetettavan lastin kiinnitys. Jäsenvaltioilta edellytettäisiin myös sähköistä ajoneuvorekisteriä, jossa olisi oltava myös katsastusta koskevat tiedot.


Lisätietoja
Liikennemarkkinat-yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568
yli-insinööri Maria Rautavirta, p. 0295 34 2564
osastonjohtaja Björn Ziessler, Liikenteen turvallisuusvirasto, p. 050 501 3443