Europeiska kommissionen vill skärpa provningen av motorfordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2012 13.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har gett ett förslag om strängare periodiska provningar av motorfordon och vägkontroller inom unionen. Målet är att harmonisera provningsförfarandet och kravnivån i de olika medlemsländerna, förbättra trafiksäkerheten och minska miljöolägenheterna. Tekniska fel på fordon har inom unionen uppskattats vara en betydande orsak till olyckor.

Regeringen överlämnade en skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till riksdagen torsdagen den 23 augusti.

Regeringen förhåller sig positivt till de allmänna målen i kommissionens förslag till den del som de är kostnadseffektiva. Regeringen anser emellertid att det är viktigt att den nationella rörelsefriheten bevaras. Trafiksäkerhetsprovningarna bör kunna utföras med beaktande av nationella särdrag som i Finland särskilt utgörs av landets omfattande geografiska storlek och den säsongbetonade trafiken.

Kommissionens förslag innehåller förordningsförslag om periodiska provningar av motorfordon och tekniska vägkontroller samt ett förslag om ändring av direktivet om registreringsbevis för fordon.

Europeiska kommissionen skulle utvidga de periodiska provningarna av motorfordon att bli obligatoriska även för alla fordon i L-klassen, dvs. mopeder, motorcyklar och mopedbilar samt traktorer vars hastighet överskrider 40 km/h. Därutöver förutsätts manipuleringen av mätarställningen på fordon bli straffbar.

Enligt förslaget ska vägkontroller genomföras på vissa bussar, paketbilar, lastbilar och släpvagnar. I samband med vägkontrollerna skulle även kontrolleras att laster som transporteras är ordentligt fastspända. Av medlemsländerna förutsätts i förslaget även ett elektroniskt fordonsregister som också innehåller uppgifter om trafiksäkerhetsprovningen.


Ytterligare information
Tero Jokilehto, enhetschef för Transportmarknaden, tfn 0295 34 2568
Maria Rautavirta, överingenjör, tfn 0295 34 2564
Björn Ziessler, avdelningschef, Trafiksäkerhetsverket, tfn 050 501 3443