EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti tuo muutoksia Suomen lainsäädäntöön

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.1.2022 13.14
Tiedote
Rekka tiellä (Kuva: Shutterstock)
Rekka tiellä (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin edellyttämien lakimuutosten vahvistamista. Liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen täytäntöönpano tuo muutoksia liikennepalvelulakiin ja eräisiin muihin siihen liittyviin lakeihin.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 14. tammikuuta 2022, ja ne tulisivat voimaan 1. helmikuuta 2022.

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin ja nyt tehtävien lakimuutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa raskaan tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, edistää kuljetusalan reilua ja tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta.

EU-säännösten täytäntöönpanon lisäksi kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennetaan hallitusohjelman mukaisesti koskemaan ylikuormilla ajamista sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomista.

Muutosten yhteydessä otetaan käyttöön kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt. Tarkoituksena on parantaa kansainvälisiä kuljetuksia tekevien kuljettajien työ- ja sosiaalisia oloja sekä varmistaa, että tavaraliikenteen harjoittajilla on yhtäläinen vapaus tarjota palvelujaan EU:n sisämarkkinoilla.

Liikkuvuuspaketin säännösten myötä liikenteenharjoittajien tulee voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenvaltiossa, johon ne on rekisteröity. Näin ollen myös ajoneuvojen on käytävä vähintään kahden kuukauden välein rekisteröintimaassaan.

Lisäksi viimeistä kabotaasiliikenteen kuljetusta seuraa jatkossa aina neljän päivän jäähdyttelyjakso, jonka aikana ei kuljetuksia voida suorittaa. Kabotaasiliikenteen sääntely koskee jatkossa aina myös kansainvälisten yhdistettyjen kuljetusten tieosuuksia.

Lisätietoja

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, 050 470 7708