EU:n liikenne- ja televiestintäministerit koolla Luxemburgissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2023 8.43
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka seisoo ulkona ja katsoo kameraan
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Laura Kotila/VNK)

EU:n liikenne- ja televiestintäneuvosto kokoontuu 1.-2.6.2023 Luxemburgissa. Suomea edustaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenneneuvostossa käsittelyssä tieliikenteen turvallisuus

Liikenneneuvostossa on käsittelyssä kaksi ehdotusta, jotka sisältyvät Euroopan komission maaliskuussa 2023 antamaan tieturvallisuuspakettiin. Sen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä liikennekuolemia ja vähentää vakavia loukkaantumisia EU:n tieliikenteessä.

Ministerit keskustelevat ehdotuksesta, jolla uudistettaisiin ajokorttidirektiivi. Sen tarkoituksena on nykyaikaistaa ajokorttisääntelyä, parantaa liikenneturvallisuutta ja helpottaa vapaata liikkuvuutta. Suomen ajaman kannan mukaisesti ehdotus mahdollistaisi nuorille kevytauton kaltaisen ajoneuvon käytön.  

Liikenneneuvosto ottaa tiedoksi puheenjohtajan edistymisraportin ns. CBE-direktiivistä, jonka tarkoituksena on helpottaa liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevaa rajat ylittävää tietojenvaihtoa. Direktiivin tavoitteena on tehostaa liikennerikkomusten valvontaa, tutkintaa ja täytäntöönpanoa.

Lounaalla ministerit keskustelevat rahtiliikenteen viherryttämisestä.

Televiestintäneuvostossa EU:n sähköisen viestinnän infrastruktuuriin liittyviä keskusteluja

Televiestintäneuvostossa 2.6. otetaan tiedoksi puheenjohtajan edistymisraportit gigabitti-infrastruktuurisäädöksestä, Yhteentoimiva Eurooppa -asetuksesta ja kyberkestävyyssäädöksestä.

Gigabitti-infrastruktuurisäädöksen tavoitteena on vähentää gigabittitason sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannuksia.

Yhteentoimiva Eurooppa –asetuksen tavoitteena on parantaa julkisten digitaalisten palveluiden yhteentoimivuutta.

Kyberkestävyyssäädöksen tavoitteena on parantaa verkkoon kytkettyjen laitteiden ja ohjelmistojen turvallisuutta.

Ministerit käyvät politiikkakeskustelun sähköisen viestinnän ja sen infrastruktuurin tulevaisuudesta. Lounaalla televiestintäministerit keskustelevat Euroopan digitalisaatiosta ja kilpailukyvystä vuoden 2030 jälkeen. 

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Johanna Juselius, p. 0295 342 141, [email protected]

erityisasiantuntija Noora Saarinen, p. 050 562 7044, [email protected] (liikenneneuvosto)

erityisasiantuntija Kaisa Kopra, p. 050 441 8005, [email protected] (televiestintäneuvosto)