EU:n ilmailuasetus tähtää tasapuoliseen kilpailuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2017 13.25 | Julkaistu suomeksi 5.7.2017 klo 13.36
Tiedote

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoituksena on turvata tasapuolinen kilpailu lentoliikenteessä.

Asetusehdotus on osa EU:n ilmailustrategian täytäntöönpanoa. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa avoimet ja kilpaillut lentoliikennemarkkinat ja luoda keinot, joilla EU voi tarvittaessa puuttua epäreiluihin käytäntöihin.

Komission arvion mukaan joidenkin kolmansien maiden lentoyhtiöt saattavat saada epäreilua kilpailuetua niiden harjoittamien syrjivien käytäntöjen ja valtiontukien vuoksi. Asetusehdotus sisältää yleiset säännöt menettelyistä, joita sovelletaan, jos havaitaan mahdollinen kansainvälisten velvoitteiden rikkominen, syrjivä käytäntö tai aiheutettu vahinko.

Valtioneuvosto korostaa saavutettavuuden sekä avoimen ja markkinoita avaavan lentoliikennepolitiikan tärkeyttä.

Valtioneuvosto tukee asetusehdotuksen tavoitetta taata tasapuolinen kilpailu lentoliikenteen harjoittajien välillä, mutta katsoo, että mahdollisissa epäreilun kilpailun tilanteessa haettaisiin ensisijaisesti kansainvälisiä ratkaisuja.

Suomi pyrkii ehdotuksen jatkokäsittelyssä vaikuttamaan siihen, että ehdotuksen toimenpiteiden vaikutukset olisivat EU-yhtiöiden kannalta tasapuoliset.

Valtioneuvosto toimitti EU:n ilmailuasetusta koskevan kirjelmän eduskunnalle 5. heinäkuuta 2017.

Lisätietoja

yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668

hallitusneuvos Maija Ahokas, p. 0295 34 2390