EU-ministerivaliokunta hyväksyi Suomen toimintalinjan merenkulun rikkimääräyksiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2010 12.00
Uutinen

EU-ministerivaliokunta käsitteli 15. joulukuuta Suomen linjauksia ja toimintaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n vuonna 2015 voimaan tuleviin laivapolttoaineen rikkimääräyksiin.

Hallitus hyväksyi toimintalinjan, jonka mukaan Suomi toimii aktiivisesti suhteessa komissioon ja painottaa olevan tärkeää selvittää kaikkia keinoja, joilla voidaan lievittää IMO:n päätöksen haitallisia vaikutuksia.

Hallituksen nyt tekemän linjauksen mukaan Suomi voi selvittää komission ja EU:n jäsenvaltioiden sekä muiden erityisaluemaiden suhtautumista sellaiseen IMO:lle tehtävään aloitteeseen, jossa erityisalueiden rikkipitoisuusmääräysten voimaantuloa mahdollisesti lykättäisiin.

Mahdollinen lykkäys voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, esimerkiksi lykkäämällä voimaantuloa viidellä vuodella (samaan kuin maailmanlaajuisen rikkipitoisuusmääräyksen voimaantulo vuonna 2020). Hallitus ei tässä vaiheessa ottanut kantaa mahdollisen aloitteen sisältöön tältä osin, mutta piti järkevänä, että selvitetään maaperää muiden relevanttien toimijoiden keskuudessa.

Käydyssä keskustelussa korostettiin sitä, ettei tarkoituksena ole luopua tavoitteesta, joka IMO:n päätöksessä on asetettu, eli että erityisalueilla polttoaineen rikkipitoisuus on 0,1 prosenttia. Siten kannustin jatkaa panostusta uuden teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon on edelleen olemassa.