EU:lta aloite seuraavasta teknologisesta siirtymästä kohti Web 4.0:aa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2023 10.42
Tiedote
Poika katsoo kannettavaa tietokonetta ja kirjoittaa sillä
Poika kirjoittaa tietokoneella (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 tiedonannon Web 4.0:aa ja virtuaalimaailmoja koskevasta EU:n strategiasta. Liikenne- ja viestintäministeriö informoi eduskuntaa tiedonannosta e-kirjelmällä 12.9.2023. 

Strategiassa EU:lle luodaan nyt ensimmäistä kertaa pitkän tähtäimen näkymä siihen, millaisia toimenpiteitä seuraavaan teknologiseen siirtymään tarvitaan. Näin varmistetaan avoin, turvallinen, luotettava, oikeudenmukainen ja osallistava digitaalinen ympäristö ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Ensimmäiset toimenpiteet aloitetaan vuoden 2023 lopussa.

Strategiassa kuvataan, että seuraavassa Web 4.0:ssa digitaaliset ja todelliset esineet ja ympäristöt ovat täysin integroituja. Ne kommunikoivat keskenään kehittyneen tekoälyn ja sulautetun älykkyyden, esineiden internetin, luotettavien lohkoketjutransaktioiden, virtuaalimaailmojen ja laajennetun todellisuuden avulla. 

Virtuaalimaailmat ovat tärkeä osa siirtymässä Web 4.0:aan. Komission tiedonantoon sisältyvässä strategiassa virtuaalimaailmat määritellään 3D-teknologiaan ja laajennetun todellisuuden kaltaisiin teknologioihin perustuviksi pysyviksi ja immersiivisiksi ympäristöiksi, jotka mahdollistavat fyysisen ja digitaalisen maailman reaaliaikaisen yhdistämisen eri tarkoituksia varten.

Suomi tavoittelee kasvua datataloudesta ja digitalisaatiosta 

Suomi on tehnyt pitkäjänteistä tietopolitiikkaa, jolla on vaikutettu eurooppalaisen datatalouden ja siinä hyödynnettävien teknologioiden kehitykseen. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa tavoitellaan datataloudesta ja digitalisaatiosta saatavaa kasvua ja kilpailukykyä.

Eduskunnalle toimitetussa kirjelmässä esitetään Suomen kannat EU:n aloitteeseen. Suomi pitää tärkeänä, että Web 4.0:aa ja virtuaalimaailmoja koskeva strategia on linjassa jo aiemmin julkaistujen EU:n linjausten kanssa. Näitä ovat esimerkiksi digitaalisen vuosikymmenen politiikkaohjelma, eurooppalainen digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskeva julistus sekä Euroopan datastrategia.

Suomi katsoo, että digitalisaatio, nopeat datayhteydet ja teknologian kehittyminen voivat oikein hyödynnettyinä merkittävästi parantaa ihmisten elämänlaatua, yritysten kilpailukykyä ja työvoiman saatavuutta sekä tehostaa julkista hallintoa.

Suomen tavoitteena on tarttua täysimääräisesti uusien teknologioiden ja digitalisaation tarjoamaan potentiaaliin. Suomi pitää tärkeänä, että datataloutta, tekoälyä ja digitalisaatiota koskeva EU-sääntely kulkee mahdollistavaan, tasapainoiseen ja Suomen kannalta edulliseen suuntaan, ja että minimoidaan kansallisen lisäsääntelyn tarve.

Erityistä huomiota Suomi kiinnittää ihmiskeskeisyyteen ja turvallisuuteen. Teollisen Web 4.0:n ja virtuaalimaailmojen kehittämiseen tulee panostaa. Standardisoinnin tulisi olla mahdollisimman yhteentoimiva ja teknologianeutraali.

Mitä seuraavaksi?

Suomi osallistuu aktiivisesti strategiassa esitettyjen toimenpiteiden toimeenpanoon niin kansallisella kuin EU-tasolla.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tomi Paavola, [email protected], p. 0295 342 564
erityisasiantuntija Anna Wennäkoski, [email protected], p. 0295 342 046