Esiselvitys liikennehallinnon virastouudistuksesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2016 11.03
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on 3. marraskuuta 2016 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista. Taustalla on halu jatkuvasti parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Esiselvitys koskee Liikennevirastoa, Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Viestintävirastoa. Ilmatieteen laitos sisältyy selvitykseen siltä osin, kun sillä on liiketaloudellista toimintaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtaja Kari Wihlman. Ryhmän jäseninä ovat Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen, Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Työryhmän toimikausi päättyy 28. helmikuuta 2017