Förstudie till en reform av trafikförvaltningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2016 11.03
Nyhet

Kommunikationsministeriet har den 3 november 2016 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra en förstudie till en omorganisering av myndighetsverksamheten inom sektorerna för trafik, transport och kommunikation. Bakom finns en strävan att kontinuerligt öka kundorienteringen i den nya digitala verksamhetsmiljön.

Förstudien gäller Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket. Meteorologiska institutet ingår i studien till den del som verket bedriver företagsekonomisk verksamhet.

Ordförande för arbetsgruppen är Trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Kari Wihlman. Medlemmar i arbetsgruppen är Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen, Kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa och Meteorologiska institutets generaldirektör Juhani Damski. Styrgrupp för förstudien är ledningsgruppen vid kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning.

Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 28 februari 2017.