Esiselvitys liikennehallinnon virastouudistuksesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2016 11.00
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on 3. marraskuuta 2016 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista. Taustalla on halu jatkuvasti parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Esiselvitys koskee Liikennevirastoa, Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Viestintävirastoa. Ilmatieteen laitos sisältyy selvitykseen siltä osin, kun sillä on liiketaloudellista toimintaa.

Uudistamisen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteena on myös parantaa edelleen hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta.

Työryhmän on selvitettävä tarvittavat toiminnalliset ja organisatoriset muutokset, tehtävä taloudelliset tarkastelut ja laadittava vaikutuksista laaja-alainen arviointi. Toimeksianto edellyttää ryhmältä myös toimenpide-ehdotuksen ja aikataulun virastouudistuksen toteuttamiseksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtaja Kari Wihlman. Ryhmän jäseninä ovat Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen, Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Esiselvityksen ohjausryhmänä toimii liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjauksen johtoryhmä. Työryhmän toimikausi päättyy 28. helmikuuta 2017.

- Digitalisaatio, palveluistuminen ja tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakastarpeita, joten myös viranomaisten roolia on jatkuvasti tarkasteltava uudelleen. Tämä esiselvitys on osa tätä työtä. Olemme määrätietoisesti pyrkineet vastaamaan yhteiskunnan kehitykseen tehostamalla hallinnonalan toimintaa, sanoo kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Esiselvitys tukee hallituksen norminpurkua koskevaa tavoitetta.

Lisätietoja

osastopäällikkö, ylijohtaja Juhapekka Ristola, p. 0295 34 2348, 040 078 8530, [email protected], @JpRistola