Direktiivimuutos helpottaa mobiililaitteiden lataamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2024 14.16
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (Kuva: LVM)

Radiolaitedirektiivin muutosten kansallinen täytäntöönpano on valmistunut radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen myötä. Direktiivimuutosten tarkoituksena on helpottaa elektroniikkalaitteiden latausta yhdenmukaistamalla esimerkiksi matkapuhelinten ja tablettien lataamista.  

Valtioneuvosto antoi 27.3.2024 asetuksen radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja samalla vanha samanniminen asetus kumottiin. Asetuksen myötä radiolaitedirektiivin muutosten kansallinen täytäntöönpano on valmistunut. Direktiivimuutosten toimeenpanolla yhdenmukaistetaan radiolaitteiden latausrajapintoja määrittelemällä tiettyjen radiolaitteiden yhteiseksi latausliittimeksi USB-C-tyyppinen latausliitin. 

Direktiivimuutosten tarkoituksena on estää markkinoiden pirstoutuminen latausrajapintojen ja –protokollien osalta, parantaa kuluttajien käyttömukavuutta sekä vähentää sähkö- ja elektroniikkaromun määrää. 

- Tulevaisuudessa useimpiin mobiililaitteisiin sopii sama laturi. On jo aika, että helpotamme kuluttajien arkea ja setvimme johtoviidakkoa, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo.

Direktiivimuutosten myötä vuoden 2024 loppuun mennessä kaikissa EU:n alueella myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja digitaalisissa kameroissa on oltava USB-C-tyyppinen latausliitin. Keväästä 2026 alkaen velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita. Kuluttajat voivat jatkossa käyttää samaa laturia useissa laitteissa.

Talouden toimijoiden tulee jatkossa tarjota loppukäyttäjille mahdollisuus hankkia muutosdirektiivin soveltamisalan piiriin kuuluvat radiolaitteet myös ilman latauslaitetta. Näin voidaan vähentää elektroniikkaromun määrää. Lisäksi toimijoiden tulee varmistaa, että kuluttajat saavat radiolaitteen ostaessaan tarvittavat tiedot sen lataustehoa koskevista ominaisuuksista ja laitteen kanssa yhteensopivasta latauslaitteesta.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan lakimuutosten kanssa samanaikaisesti 28.12.2024. Kannettavien tietokoneiden osalta soveltaminen alkaa 28.4.2026.

Lisätietoja 

ylitarkastaja Fanni Thessler, fanni.thessler(at)gov.fi, p. 0295 342 267