Direktivändring underlättar laddningen av mobila apparater

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2024 14.16 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 11.26
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: LVM)

Det nationella genomförandet av ändringarna av radioutrustningsdirektivet har slutförts genom statsrådets förordning om radioutrustnings överensstämmelse med kraven. Syftet med ändringarna av direktivet är att underlätta laddningen av elektronikutrustning genom harmonisering av till exempel laddningen av mobiltelefoner och surfplattor.

Statsrådet utfärdade en förordning om radioutrustnings överensstämmelse med kraven och samtidigt upphävdes den gamla förordningen med samma namn. Genom förordningen har det nationella genomförandet av radioutrustningsdirektivets ändringar slutförts. Genomförandet av direktivändringarna kommer att harmonisera laddningsgränssnitten för radioutrustning genom att fastställa en laddningsanslutning av USB-C-typ som gemensamt laddningsgränssnitt för viss radioutrustning. 

Direktivet har ändrats i syfte att förhindra att marknaden för laddningsgränssnitt och kommunikationsprotokoll för laddning fragmenteras och i syfte att göra radioutrustning bekvämare att använda för konsumenterna och minska mängden elektroniskt avfall. 

- I framtiden kommer samma laddare att passa de flesta mobila enheter. Det är på tiden att vi underlättar konsumenternas vardag och reder ut ledningsdjungeln, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

I och med ändringen av direktivet ska alla mobiltelefoner, surfplattor och kameror som säljs i EU ha en laddningskontakt av USB-C-typ före utgången av 2024. Från och med våren 2026 gäller skyldigheten även bärbara datorer. I framtiden kan konsumenterna använda samma laddare i flera apparater.

Ekonomiska aktörer ska i fortsättningen ge slutanvändare möjlighet att skaffa radioutrustning som omfattas av ändringsdirektivets tillämpningsområde även utan laddare. Detta kommer att bidra till att mängden elektroniskt avfall minskar. Dessutom ska aktörerna försäkra sig om att konsumenter som köper radioutrustning får behövlig information som gäller dess laddningskapacitet samt information om vilka laddningsenheter som är kompatibla med den. 

Vad händer härnäst?

Statsrådets förordning träder i kraft samtidigt som lagändringarna den 28 december 2024. I fråga om bärbara datorer börjar tillämpningen den 28 april 2026.

Mer information 

Fanni Thessler, överinspektör, fanni.thessler(a)gov.fi, tfn 0295 342 267