Digitaalisen infrastruktuurin strategia: Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2018 11.00
Tiedote
Yhteysverkko. Kuvituskuva. (Kuva: Shutterstock)
Yhteysverkko. Kuvituskuva. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu digitaalisen infrastruktuurin strategia on julkaistu. Strategian vision mukaan digitaalinen infrastruktuuri edistää kilpailukykyä ja hyvinvointia mahdollistamalla tulevaisuuden ilmiöiden kuten datatalouden ja tekoälyn hyödyntämisen niin yksityisissä kuin julkisissakin palveluissa. 

Suomen tavoitteena on olla maailman kärkijoukoissa seuraavan sukupolven mobiiliverkkojen kehittäjänä ja käyttäjänä. Strategiassa määritellään tavoitteet Suomen digitaalisen infrastruktuurin kehittämiselle vuodeksi 2025 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Ne koskevat langattomien yhteyksien edistämisen lisäksi myös kiinteiden yhteyksien rakentamista, minkä lisäksi strategiassa on huomioitu myös muita tietoliikenneinfrastruktuuria täydentäviä tekniikoita.

Huippunopeat viestintäverkot ovat modernin yhteiskunnan perusta ja digitalisaation edellytys. Laadukas digitaalinen infrastruktuuri mahdollistaa asumisen, työskentelyn ja yritystoiminnan kaikkialla Suomessa.

Strategialla vastataan globaaleihin kehityssuuntiin kuten tekoälyn, datatalouden, automaation ja robotisaation, esineiden internetin sekä virtuaalitodellisuuden kasvavaan rooliin tulevaisuuden sovelluksissa ja palveluissa. Myös autonomisen liikenteen kehitys maalla, merellä ja ilmassa asettaa suuria vaatimuksia digitaaliselle tiedolle ja tietoliikenneyhteyksille.

Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien kehittymistä vähintään Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä. Yhteyden nopeus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

Tärkeä nopean laajakaistan leviämistä edistävä keinoon radiotaajuuksien tarkoituksenmukainen käyttö. Niin sanotut 3,5 GHz:n taajuusalue (3400-3800 MHz) ja 26 GHz:n taajuusalue (24,25-27,5 GHz) on Euroopassa tunnistettu 5G-verkkojen rakentumisen kannalta keskeiseksi taajuusalueeksi.

Suomessa koko 3,5 GHz taajuusalue otetaan valtakunnalliseen käyttöön langattomalle laajakaistalle vuoden 2019 alusta alkaen. Taajuudet huutokaupattiin syyskuussa ja verkkotoimiluvat taajuusalueelle tullaan myöntämään syksyn aikana.

Langattoman laajakaistan käyttöön otetaan myös 26 GHz taajuusalue siten, että koko taajuusalueen käyttöoikeudet myönnetään keväällä 2020, mutta taajuusalueen ylin osa myönnetään Viestintäviraston radioluvilla määräaikaiseen rajattuun käyttöön yhteiskäyttöisesti jo tästä vuodesta alkaen.

Valokuituverkkojen kustannustehokasta rakentamista helpotetaan telekaapeleiden sijoitteluun liittyvää sääntelyä ja sujuvoittamalla. Kaapeleiden sijoittamiseen liittyvää lupamenettelyä kehitetään maantielain valmistelun yhteydessä. 

Lisätietoja

yksikön johtaja Päivi Antikainen, 050 382 7101
ylitarkastaja Katariina Vuorela, 0295 34 2029