Strategi för digital infrastruktur: Finland blir ett ledande land inom datanät

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2018 11.00
Pressmeddelande
Accessnätet (Bild: Shutterstock)
Accessnätet (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har offentliggjort en strategi för digital infrastruktur. Enligt visionen i strategin främjar den digitala infrastrukturen konkurrenskraften och välfärden genom att möjliggöra utnyttjandet av framtidens fenomen såsom dataekonomi och artificiell intelligens i såväl privata som offentliga tjänster.

I strategin definieras målen för Finlands digitala infrastruktur för 2025 samt metoder för att nå målen. Målen går ut på att främja trådlösa förbindelser, men också på att bygga ut fasta förbindelser. I strategin beaktas även andra tekniker som kompletterar infrastrukturen för datakommunikation.

- Vårt mål är att vara bäst i världen på datanät. Den digitala infrastrukturen ska göra det möjligt att bo, arbeta och driva företag överallt i Finland. I målen och åtgärderna i strategin har vi tagit hänsyn till näringslivets och konsumenternas behov, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Supersnabba kommunikationsnät är grunden för ett modernt samhälle och en förutsättning för digitalisering. Strategin är ett svar på globala trender när till exempel artificiell intelligens, dataekonomi, automatisering och robotisering, sakernas internet och virtuell verklighet får en allt större roll i framtidens appar och tjänster. Utvecklingen av autonoma transporter på land, till sjöss och i luften ställer stora krav på digital information och dataförbindelser.

Finland siktar på kommunikationsförbindelser som utvecklas minst i enlighet med de mål som Europeiska kommissionen har ställt upp. År 2025 borde alla hushåll ha tillgång till förbindelser med en kapacitet på minst 100 Mbit/s. Överföringshastigheten ska gå att höja ytterligare till en gigabit per sekund.

En viktig faktor för att påskynda utbyggnaden av bredbandet är en ändamålsenlig användning av radiofrekvenser. Frekvensbandet 3,5 GHz (3 400-3800 MHz) och frekvensbandet 26 GHz (24,25-27,5 GHz) har i Europa identifierats som viktiga för utbyggnaden av 5G-nät.

I Finland reserveras hela 3,5 GHz-bandet för det riksomfattande trådlösa bredbandet från och med början av 2019. Även frekvensbandet 26 GHz tilldelas det trådlösa bredbandet så att nyttjanderätten till det beviljas på våren 2020. Däremot beviljas de högsta frekvenserna i frekvensområdet genom radiotillstånd av Kommunikationsverket för tidsbestämt, begränsat gemensamt nyttjande redan från och med detta år.

En kostnadseffektiv utbyggnad av fiberoptiska nät underlättas genom att man avvecklar regleringen om placeringen av telekablar. Det tillståndsförfarande som hänför sig till placeringen av kablar kommer att utvecklas i samband med beredningen av landsvägslagen.

Mer information:
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen
Katariina Vuorela, överinspektör, 0295 342 029, Twitter @vuorelakata