Sähköisen tunnistamisen hintasääntelyyn jatkoa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2020 13.40 | Julkaistu suomeksi 27.11.2020 klo 9.54
Tiedote
Henkilötietojen turvallisuus, nollia ja ykkösiä, ihmispäitä, kuvituskuvaa (Kuva: Shutterstock)
Henkilötietojen turvallisuus, nollia ja ykkösiä, ihmispäitä, kuvituskuvaa (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää, että vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettua lakia muutetaan. Muutoksella jatkettaisiin sähköiseen tunnistamiseen liittyvän ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä kahdella vuodella. Enimmäishinta olisi edelleen kolme senttiä.

Ensitunnistaminen tarkoittaa henkilöllisyyden luotettavaa tunnistusta silloin, kun henkilölle myönnetään ensimmäistä kertaa vahva sähköinen tunnistusväline kuten pankkitunnukset. Ensitunnistamisen ketjuttaminen tarkoittaa, että henkilölle luodaan täysin sähköisesti jo olemassa olevalla vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä uusi tunnistusväline, esimerkiksi pankkitunnuksella uusi mobiilivarmenne.

Hallitus päätyi esittämään määräaikaisen hintasääntelyn jatkamista, sillä sähköisen tunnistamisen saatavuus on yhteiskunnan peruspalveluiden ja niiden turvallisuuden kannalta olennaista. Enimmäishinnalla pyritään edistämään vahvojen tunnistusvälineiden tarjoajien mahdollisuuksia tarjota välineitä käyttäjille ja siten lisäämään vahvan sähköisen tunnistamisen saatavuutta niin kuluttajille kuin sähköisille asiointipalveluille. Nykyinen enimmäishintasääntely on vauhdittanut markkinoiden kehittymistä ja lisännyt kiinnostusta uusien ja keskenään kilpailevien palveluiden tarjontaa kohtaan. Kehitys on kuitenkin vielä kesken.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että lakiin lisätään Liikenne- ja viestintävirastolle uusi tehtävä kerätä ja muodostaa tilastotietoa vahvan sähköisen tunnistamisen markkinasta ja tarjonnasta. Tilastotieto mahdollistaisi tehokkaammin sääntelyn vaikutusten seuraamisen ja lainsäädännön kehittämisen.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista 26. marraskuuta 2020.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021, samalla kun nykyinen hintasääntelykausi päättyy.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Laura Kolinen, p. 050 476 8399

hallitusneuvos Jenni Rantio, p. 050 534 7647

(Korjaus 27.11.2020: Otsikkoa lyhennetty)