Budjetti 2010: LVM:n hallinnonalalle 2,2 mrd. euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2009 9.31 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 9.50
Uutinen
Valtion talousarvio
Valtion talousarvio

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle määrärahoja 2 195 miljoonaa euroa (1 848 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa) vuodeksi 2010. Suurimman lohkon määrärahoista vie liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen.

Liikenneverkon ylläpidon ja rakennushankkeiden määrärahoiksi esitetään 1 527 miljoonaa euroa (ilman alv). Perusväylänpitoon hallitus ehdottaa yhteensä 888 miljoonan euron määrärahaa. Tästä tienpitoon käytetään 536 miljoonaa, radanpitoon 295 miljoonaa ja vesiväyliin 57 miljoonaa euroa.

Käynnissä olevien liikenneväylähankkeiden jatkamiseen esitetään 428,6 miljoonaa sekä jälkirahoitus- ja elinkaarihankkeina toteutettuihin ja toteutettaviin liikenneväyliin 66,5 miljoonaa euroa.

Liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin kohdennetaan yhteensä 203,5 miljoonaa euroa.

Tästä linja-autoilla ja takseilla harjoitettavan alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 39,8 miljoonaa euroa. Helsingin seudun, Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kunnille esitetään 7,5 miljoonan euron määrärahaa joukkoliikenteen palvelun parantamiseen ja käytön edistämiseen.

Junien lähiliikennettä ehdotetaan ostettavaksi 10,9 miljoonalla ja kaukojunaliikennettä 31,4 miljoonalla eurolla. Kemijärven yöjunaliikenteeseen osoitetaan 1,2 miljoonaa euroa.

Laajakaistayhteyksien parantamista vauhditetaan. Viestintävirastolla on valtuus jakaa valtiontukea tietoyhteiskunnan palvelujen edellyttämien nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen alueille, joilla ne eivät ole kaupallisesti kannattavia. Vuodeksi 2010 hallitus esittää avustuksiin 12,5 miljoonan euron määrärahaa.