Big data -sovelluksilla edellytyksiä vientituotteiksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.8.2014 10.10 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Big data tarjoaa monia mahdollisuuksia Suomelle, mutta sen hyödyntäminen vaatii laajaa yhteistyötä. Näin todetaan big datan käyttö -työryhmän raportissa, jonka työryhmä luovutti opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle.

Big datalla tarkoitetaan monimuotoisia tietomassoja, joiden hyödyntäminen vaatii kehittyneitä datan käsittely- ja analyysimenetelmiä. Dataa syntyy muun muassa sosiaalisesta mediasta, erilaisista ohjaus- ja raportointijärjestelmistä sekä rekistereistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama laajapohjainen työryhmä esittää toimia, joiden avulla yritykset, hallinto ja tutkimus sekä yksittäiset ihmiset voisivat hyödyntää paremmin tietoaineistoja. Tiedon tehokkaammalla ja innovatiivisemmalla hyödyntämisellä haetaan paitsi taloudellista kasvua, myös yhteiskunnallista hyvinvointia ja tuottavuutta.

Suomessa big data -aineistojen hyödyntäminen on vielä suhteellisen vähäistä, vaikka huippuosaamista löytyy monilta aloilta. Osaajien riittävyys on haaste, johon koulutuksella ja soveltavalla osaamisen kehittämisellä tulee hakea ratkaisuja.

Datatietoisuuden lisäämiseksi työryhmä ehdottaa muun muassa alan toimijoiden big data -keskittymän luomista sekä datalähettiläitä yritysten ja hallinnon käyttöön.

Yhteistyötä ja datan vaihtoa tulisi edistää tukemalla erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä alan teknologioiden kehittäjiä niiden big data -ponnisteluissa.

- Laajempaa ja nykyaikaista tiedon hyödyntämistä tarvitaan kaikilla toimialoilla, jotta Suomen kilpailukyky säilyy digitaalistuvassa kilpailussa, sanoo opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Suomen kannalta potentiaalisina sovellusalueina on tunnistettu muun muassa terveydenhoito, älykkäät infrastruktuurit, teollinen internet ja prosessit, tutkimus sekä liikenne. Oleellinen palvelujen kehittämiseen liittyvä kysymys on tieto- ja yksityisyydensuojan sekä tietoturvan takaaminen.

- Potentiaalisiin vahvuuksiin panostaen ja kansallisella yhteistyöllä, big data -sovelluksilla ja palveluilla olisi myös edellytyksiä vientituotteiksi, ministeri Kiuru arvelee.

Julkishallinnossa datatietoisuuden leviäminen ja big data -ratkaisujen käyttöönotto voi työryhmän mukaan tarjota mittavia hyötyjä. Näin palveluista voidaan saada asiakaslähtöisempiä, toimintaan tehokkuutta ja parempaa tietoa päätöstenteon pohjaksi.

Työryhmän strategialuonnoksen pohjalta on tarkoitus laatia valtioneuvoston periaatepäätös syksyllä 2014.

Big datan hyödyntäminen (LVM:n julkaisuja 20/2014) on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja
viestintäneuvos Taru Rastas, p. 0295 34 2617